بیماریهای حاد روده کوچک

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: qudratullahahmad (45 month(s) ago)

قبقق

Presentation Transcript

بیماریهای حاد روده کوچک:

بیماریهای حاد روده کوچک 1

هدف کلی:آشنایی دانشجویان با آناتومی وفیزیولوژی آپاندیس،وهرنی، دیورتیکول، ولولوس، انواژیناسیون علل، علائم، درمان ومراقبتهای بیماری به منظور ارائه مراقبت موثر به بیماران مبتلا به بیماری حاد روده باریک دستگاه گوارش:

هدف کلی:آشنایی دانشجویان با آناتومی وفیزیولوژی آپاندیس،وهرنی، دیورتیکول، ولولوس، انواژیناسیون علل ، علائم، درمان ومراقبتهای بیماری به منظور ارائه مراقبت موثر به بیماران مبتلا به بیماری حاد روده باریک دستگاه گوارش اهداف جزیی: در پایان دانشجویان باید قادر باشند: درمانهای رایج آپاندیسیت، هرنی، دیورتیکول، ولولوس، انواژیناسیون را نام ببرند. محل آناتومیک آپاندیس در دستگاه گوارش را مشخص کنند. علل بیماریهای ذیل را شرح دهند. علائم بیماری را شناسایی کنند. آزمایشهای تشخیصی مناسب را انتخاب کنند. یک طرح مراقبتی مناسب برای بیمار مبتلا به ارائه دهند. 2

آپاندیست چیست؟:

آپاندیست چیست؟ آپاندیس زائده کوچک وشبیه انگشت با طولی حدود 10 سانتی متر درست در زیر دریچه ایلئوسکال وچسبیده به سکوم است.آپاندیس مرتب با غذا پر شده وسپس به داخل سکوم تخلیه می شود.آپاندسیت التهاب در این زائده است که غالبا در افراد نوجوان وبالغین جوان دیده می شود. بیماری در هر سنی می تواند ایجاد شود ولی در افراد کمتر از 2سال نادر بوده وپیک شیوع آن در 20 تا 30 سالگی است. در افراد مسن شایع نیست. 7تا12 درصد افراد جامعه را درگیر می کند. 3

عوامل ایجاد کننده::

عوامل ایجاد کننده: فکالیت(توده یا سنگ مدفوعی)که باعث مسدود شدن مجرای آپاندیس می شود. پیچ خوردگی آپاندیس تورم دیواره روده وضعیت فیبروزه دیواره روده انسداد خارجی روده به علت بهم چسبیدن هیچ عامل خاصی برای آپاندیسیت شناخته نشده است. از آنجائیکه یک مشکل قابل پیشگیری نیست تشخیص سریع آن بسیار مهم است. 4

تظاهرات بالینی:

تظاهرات بالینی درد مداوم در ربع تحتانی وراست شکم( RLQ )معمولا همراه با تب خفیف،تهوع معمولا بعد از شروع درد،گاهی استفراغ درد به شکل موجی آغاز می شود.در ابتدا ممکن است درد بدلیل دفع گاز یا حرکات روده باشد. زبان بارداروممکن است تنفس بدبو باشد لکوسیتوز خفیف با تعداد گلبول سفید10000تا18000درمترمکعب متاسفانه بسیاری از بیماران در طی این دوره یک ماده مسهل مصرف می کنند که می تواند منجربه پارگی آپاندیس وپریتونیت شود. 5

ادامه:

ادامه درد معمولا در ناحیه پره امبلیکال دور نافی شروع شده سپس درد به ربع تحتانی راست( RLQ )منتقل می شود. در این حالت پروسه التهابی در تماس با پریتون قرار می گیرد ودرد به جای متناوب بودن بصورت پایدار درمیآید وبیمار غالبا گارد می گیردویا ناحیه را از طریق آرام خوابیدن وجمع کردن پاها جهت تسکین تنش وارده به عضلات شکم مورد محافظت قرار می دهد . درد در نقطه مک بورنی که در خط وسط بین کرست ایلیاک وناف واقع شده است تشخیص را تایید می کند. علامت روزینگ مثبت یعنی با لمس عمیق ربع تحتانی چپ درد در ربع تحتانی راست ایجاد می شود. 6

بررسی ویافته های تشخیصی:

بررسی ویافته های تشخیصی معاینات بالینی یافته های آزمایشگاهی: شمارش کامل گلبولهای خونی که افزایش WBC بیشتر از 10000در متر مکعب ونوتروفیل به بیش از 75% یافته های رادیولوژیکی و سونوگرافی: ممکن است وجود یک تراکم در ربع تحتانی راست یا اتساع موضعی در روده را نشان دهد. 7

درمان:

درمان درمان حمایتی: گرفتن IV Line و شروع محلولهای وریدی برای حفظ عملکرد کلیه وجبران مایعات از دست فته درمان آنتی بیوتیکی جهت پیشگیری از عفونت گذاشتن NGTube در صورت شواهد دال بر ایلئوس فلجی درمان جراحی 8

ادامه درمان:

ادامه درمان درمان اصلی بعد از محرز شدن آپاندسیت جراحی است. قبل از جراحی باید از انتی بیوتیکها ومایعات وریدی برای اصلاح یا پیشگیری از اختلال مایع والکترولیتها استفاده می شود. آپاندکتومی هرچه سریعتر برای کاهش خطر سوراخ شدگی باید انجام شود. از برش در قسمت پایین شکم ویا لاپاراسکوپی برای جراحی استفاده می شود. عارضه اصلی آپاندسیت سوراخ شدن وایجاد پریتونیت می باشد.که احتمال آن10 تا32% ودر نوجوانان وافراد مسن شایعتر است. 9

احتیاطات:

احتیاطات تا قبل از تشخیص قطعی نباید از مسکن استفاده نمود اما بعد از تشخیص استفاده از مسکن ایرادی ندارد. از دادن تنقیه واستفاده از کمپرس گرم بدلیل احتمال بروز پارگی روده باید خودداری شود. 10

تشخیص های پرستاری:

تشخیص های پرستاری درد حاد ناشی از التهاب آپاندیس کمبود حجم مایعات بدن بدلیل استفراغ عفونت بدلیل پارگی آپاندیس اضطراب بدلیل ترس از جراحی صدمه به تمامیت پوست بدلیل برش جراحی دریافت غذا کمتر از نیاز بدن بدلیل بی اشتهایی 11

مراقبت پرستاری:

مراقبت پرستاری اهداف مراقبت پرستاری شامل: تسکین درد پیشگیری از کاهش حجم مایعات بدن رفع عفونت ناشی از اختلال موجود ویا احتمالی دستگاه گوارش کاهش اضطراب حفظ سلامت پوست برقراری تغذیه مناسب می باشد. 12

اقدامات پرستاری:

اقدامات پرستاری استفاده از مسکن طبق تجویز پزشک برای کاهش درد ناشتا نگه داشتن بیمار وجایگزینی مایعات والکترولیتها کنترل علائم حیاتی(افزایش نبض ودرجه حرارت می تواند نشان دهنده پارگی آپاندیس باشد) تجویز انتی بیوتیک قبل وبعد از عمل جراحی برای کاهش احتمال عفونت کنترل بیمار از نظر پارگی اپاندیس وپریتونیت آموزش مراقبت از زخم وتعویض پانسمان به بیمار وخانواده وی آموزش قبل از عمل: اطلاعاتی در مورد آپاندسیت، آپاندکتومی، مدت زمان نقاهت پس از عمل، اهمیت سرفه و تنفس عمیق فرصت دادن به بیمار برای بیان ترسها در رابطه با جراحی وکاهش اضطراب(اضطراب باعث افزایش درد وناراحتی می شود)، پاسخ به سوالات وی در مورد جراحی، درگیر کردن اعضاءخانواده در آموزش وحمایت پس از عمل کمک به بیمار در تشخیص روشهای موفقیت آمیز آرام سازی که در گذشته استفاده می کرده واموزش روشهای جدید 13

ادامه مراقبتهای پرستاری:

ادامه مراقبتهای پرستاری تغییر پوزیشن واقدامات راحتی برای بیمار در روز عمل بیمار از تخت پایین امده ودوره ریکاوری کوتاه است وطی یک تا دو هفته می تواند فعالیت را ازسر گیرد رژیم غذایی بر حسب تحمل بیمار است رژیم خاصی وجود ندارد. به بیمار آموزش داده می شود که بخیه ها در روز 5تا7 بعد از عمل برداشته می شود. ویزیت توسط جراح بعد از برداشتن بخیه ها شروع فعالیت طبیعی 2تا4هفته بعد از عمل می باشد. 14

عوارض احتمالی بعد از آپاندکتومی:

عوارض احتمالی بعد از آپاندکتومی پریتونیت: مشاهده بیمار از نظر حساسیت درلمس شکم، تب، استفراغ، سفتی شکم وتندی ضربان قلب آبسه داخل لگنی: بررسی بیمار از نظر بی اشتهایی، تب لرز وتعریق مشاهده از نظر وجود اسهال که ممکن است بیانگر آبسه لگنی باشد. آماده سازی برای معاینه مقعدی وراست روده آماده سازی برای جراحی ودرناژ آبسه ایلئوس فلجی: بررسی صداهای روده گذاشتن NGT و آسپیره ترشحات جایگزینی مایعات والکترولیتها وریدی طبق دستور پزشک آماده کردن بیمار برای جراحی 15

پریتونیت:

پریتونیت پریتوئن یک کیسه دو لایه نیمه تراوا است که با ml 1500مایع پر شده است. این کیسه همه ارگانهای موجود در حفره شکم را می پوشاند. به التهاب این کیسه پریتونیت گویند. از آنجائیکه این کیسه بخوبی توسط اعصاب سوماتیک عصب دهی می شود تحریک دیواره صفاق که حفرات شکم ولگن را می پوشاند باعث ایجاد دردتیز وکاملا موضعی می شود. 16

علل پریتونیت:

علل پریتونیت انتشار میکروب از طریق: دستگاه گوارش(پارگی آپاندیس ملتهب، پارگی زخمهای گوارشی، دیورتکولیت، جراحی شکم) اندامهای تولید مثل در زنان آسیب یا صدمه از یک منبع خارجی مثا زخم چاقو یا گلوله(پارگی روده) انتشار التهاب از اندامی خارج از ناحیه پریتوئن مثل کلیه(دیالیز صفاقی ) اشرشیاکولی شایعترین ارگانسیم ایجاد کننده پریتونیت است. استافیلوکوک ها، پنوموکوک ها واسترپتوکوکها علل دیگر هستند. 17

پاتوفیزیولوژی:

پاتوفیزیولوژی پریتونیت به علت نشت محتویات اندامهای شکمی به داخل حفره شکم معمولا بدنبال التهاب، عفونت، کم خونی، صدمه یا پارگی ناشی از تومور ایجاد می شود.واکنش التهابی جهت مقابله با عفونت خون بیشتری را به سمت ناحیه ملتهب روده جاری می سازد. فعالیت پریستالتیک روده متوقف می شود، مایعات وهوا در لومن روده احتباس پیدا می کندکه فشار را افزایش داده وترشح مایع بداخل روده را تشدید می کند بنابراین حجم خون در گردش کاهش می یابد، بیمار بدلیل درد شکم وافزایش فشار داخل شکم در تنفس دچار مشکل می شود. پروسه التهابی می تواند نیاز به اکسیژن را افزایش می دهد. 18

تظاهرات بالینی:

تظاهرات بالینی درد ممکن است موضعی یا عمومی باشد وبا حرکت افزایش یابد. سفتی عضلات شکم و حساسیت در لمس برگشتی(ریباند تندرنس) نفخ شکم بی اشتهایی، تهوع، استفراغ تب خفیف کاهش حرکات دودی روده وعدم وجود صداهای روده افزایش نبض ودرجه حرارت افزایش گلبولهای سفیدتا20000در میلی متر مربع همراه با تعداد بالای نوتروفیل 19

بررسی و یافته های تشخیصی:

بررسی و یافته های تشخیصی شمارش گلبولهای خونی بررسی الکترولیتهای سرمی(افزایش گلبول سفید، تغییر در میزان سدیم، پتاسیم وکلراید) گرافی شکم: وجود هوا ومایع در قوسهای متسع روده آسپیراسیون مایع صفاق وکشت آن جهت مشخص کردن میکروارگانیسم 20

درمان:

درمان درمان حمایتی ودارویی: جایگزینی مایعات والکترولیتها(مهمترین رکن درمان) استفاده از مسکن برای تسکین درد استفاده از داروهای ضد تهوع واستفراغ NPO کردن بیمار گذاشتن NGT و متصل کردن آن به ساکشن جهت کاهش نفخ شکم وبهبود عملکرد روده اکسیژن تراپی درمان آنتی بیوتیکی واستفاده از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف درمان جراحی: خارج سازی مواد عفونی واصلاح علت ایجاد کننده درصورت بروز عفونت وسیع خونی ممکن است منحرف کردن مسیر دفع روده ای مورد نیاز باشد. 21

تدابیر پرستاری:

تدابیر پرستاری اغلب نیاز به مراقبتهای ویژه است. کنترل علائم حیاتی درصورت وجود شوک کنترل CVP یا فشار ورید مرکزی کنترل I/O کنترل درد، تجویز مسکن ودادن پوزیشن برای راحتی بیمار(به پهلو خوابیده در حالی که زانوها خم است) کاهش استرس وتشویق به بیان ترسها، درگیر کردن خانواده در آموزش وحمایت از بیمار توجه به علائم رفع پریتونیت مثل کاهش درجه حرارت و ضربان قلب، نرم شدن شکم، برگشت صداهای روده، دفع گاز وحرکات روده ای افزایش تدریجی مایعات وغذاهای دریافتی وکاهش تغذیه پرنترال آموزش به بیمار وخانواده در مورد درن ها وآماده کردن برای ترخیص 22

دیورتیکول:

دیورتیکول دیورتیکول بیرون زدگی کیسه مانند دیواره روده است که سبب نقص در لایه عضلانی روده می شود. ماندن غذا در دیواره دیورتیکول باعث التهاب وعفونت شده ودیورتیکولیت ایجاد می کند که می تواند درناژ شده ایجاد پرفوراسیون و آبسه کند. دیورتیکول در هر قسمتی از روده کوچک وکولون اتفاق می افتد اما در سیگموئید کولون شایعتر است(95%). وقتی که دیورتیکولهای متعدد بدون التهاب ونشانه تشکیل شوند دیورتیکولوز بوجود می آید.10% دیورتیکولوز به دیورتکولیت تبدیل می شود. شیوع در کشورهای توسعه یافته بیشتر است. شیوع با افزایش سن افزایش می یابد. رژیم غذایی کم فیبر از جمله عوامل اصلی مستعد کننده است. 23

علل وعوامل خطر:

علل وعوامل خطر افزایش سن رژیم غذایی کم فیبر ضعف دیواره روده افزایش فشار داخل لومن 24

پاتوفیزیولوژی:

پاتوفیزیولوژی دیورتیکول زمانی تشکیل می شود که مخاط ولایه های زیر مخاطی کولون به علت فشار بالای داخل مجرای کولون، حجم کم محتویات کولون(کمبود فیبر غذا)ویا کاهش قدرت عضلانی دیواره کولون(هایپوتروفی عضلانی ناشی از سفتی مدفوع)از خلال دیواره عضلانی دچار فتق شوند. محتویات روده می تواند در دیورتیکول جمع شده وسبب التهاب وعفونت شود. دیورتیکول می تواند مسدود شده ودر صورت ادامه انسداد ملتهب شود این التهاب ممکن است به دیواره روده انتشار یابد وسبب تحریک پذیری واسپاسم کولون شود(دیورتیکولیت) بعلاوه آبسه پیشرفته ممکن است پاره شده ومنتهی به پریتونیت وتهاجم به عروق خونی ونهایتا خونریزی گردد. 25

تظاهرات بالینی:

تظاهرات بالینی بسیاری از بیماران بدون نشانه هستند. یبوست مزمن بی نظمی حرکات روده ای وگاهی اسهال تهوع وبی اشتهایی نفخ واتساع شکم کرامپ شکم مدفوع باریک(التهابات مکرر باعث تنگی فیبروتیک در روده می شود) ضعف بی اشتهایی خستگی درد در ربع تحتانی وچپ شکم تب ولرز لکوسیتوز(در صورت عدم درمان منجربه سپتی سمی می گردد) 26

روشهای تشخیصی:

روشهای تشخیصی تاریخچه: بررسی از نظر درد در ربع تحتانی چپ، تغییر در عادات دفع روده ای، میزان مصرف میوه وسبزیجات معاینه: بررسی درد وحساسیت به لمس در شکم، گاردینگ، ریباند تندرنس کنترل علائم حیاتی از نظر تب، تاکیکاردی کنترل مدفوع از نظر خون پنهان کولونوسکوپی روش تیپیک تشخیص می باشد. تنقیه باریم(در صورت وجود نشانه های تحریک پریتوئن بدلیل احتمال ایجاد پرفوراسیون ممنوع است) سی تی اسکن(در صورت شک به دیورتیکولیت واحتمال آبسه) رادیوگرافی شکم(در صورت پرفوراسیون هوای آزاد در زیر دیافراگم دیده می شود) چک CBC ESR 27

درمان:

درمان هدف:کاهش فرایند التهابی روشهای غیر دارویی: طی مرحله حاد، باید تدابیری برای استراحت روده وکاهش تحریک آن انجام شود. ناشتا نگه داشتن بیمار وشروع مایعات از راه ورید بمنظور جایگزین کردن مایعات استراحت دربستر وکاهش فعالیت وتنش استفاده از NGT برای خارج کردن ترشحات بمنظور رفع فشار از روده ها شروع رژیم غذایی مایعات برحسب تحمل بیمار، ارائه رژیم غذایی جامدات ودر نهایت افزودن فیبر به غذا افزایش فعالیت بر حسب تحمل بیمار تدابیر دارویی: تجویز آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف استفاده از آنتی کولینرژیکها برای کاهش انقباضات کولون تجویز ملین ومسهل در صورت نیاز 28

ادامه:

ادامه روشهای جراحی در صورت عدم پاسخ به درمان دارویی وایجاد انسداد در روده، خونریزی وسوراخ شدگی ممکن است جراحی صورت گیرد روش انتخابی جراحی برداشت ناحیه مبتلا وانجام آناستوموز می باشد. در صورت شدت التهاب وعدم انجام آناستوموز ممکن است کولوستومی انحرافی انجام شود. معمولا کولوستومی تا سه ماه باقی می ماند. 29

تشخیصهای پرستاری:

تشخیصهای پرستاری یبوست به علت فقدان فیبر در غذا هدف: یک برنامه دفع طبیعی داشته باشد کاهش ویا رفع یبوست را گزارش کند. تدابیر پرستاری: مصرف مایعات در صورت امکان تا 2500 میلی لیتر روزانه آموزش به بیمار در مورد استفاده از رژیم غذایی پر فیبر استفاده از ملین طبق تجویز وبررسی اثر بخشی آن 30

ادامه:

ادامه درد بعلت التهاب دیورتیکول هدف: بیمارکاهش یا رفع درد را گزارش کند روشهای کاهش درد را توضیح دهد تدابیر پرستاری: استفاده از مسکن طبق تجویز وبررسی اثر بخشی آنها 31

ادامه:

ادامه ترس بعلت تشخیص بیماری مزمن هدف: بیمار در مورد فرایند بیماری ودرمان آن براحتی صحبت نماید. نقاط قوت خود ومکانیسم های دفاعی را بشناسد. اظهار کاهش یا رفع ترس نماید. تدابیر پرستاری: ارائه توضیحات کامل در رابطه با فرایند پرستاری در رژیم درمانی ودرمان دارویی دادن اطلاعات در مورد مشکلات بعد از جراحی مثل کولوستومی ارائه آموزشهای بعد از ترخیص مانند اجتناب از مصرف الکل وسیگار، اجتناب از مصرف غذاهای دیر هضم آموزش استفاده از غذاهای پر فیبر وکاهش تنش افزودن فیبر به رژیم غذایی باید کم کم صورت گیرد زیرا باعث نفخ می شود. 32

دیورتیکول مکل:

دیورتیکول مکل بیرون زدگی مادزادی بخش انتهایی ایلئوم نزدیک سکوم است. نشانه های آن شبیه آپاندیسیت است. تظاهرات بالینی آن درد شکم وخون تیره در مدفوع است. 33

فتق:

فتق فتق یا هرنی شامل بیرون زدگی یک ارگان، بافت یا بخشی از یک ارگان از طریق ساختاری که بطور طبیعی آن را در بر می گیرد، می باشد.هرنی ها غالبا زمانی که یک قسمت از روده بعلت ضعف مادر زادی یا اکتسابی عضلات شکم بیرون می زند در حفره شکم ایجاد می شود. هرنی در هر سن وجنسی اتفاق می افتد 34

عوامل خطر وعلل :

عوامل خطر وعلل چاقی بارداری مشاغلی که با بلند کردن وزنه های سنگین سروکار دارد. علت ضعف اکتسابی یا مادرزادی در عضلات شکم وافزایش فشار داخل شکمی مثل بلند کردن وزنه های سنگین است. 35

پاتوفیزیولوژی:

پاتوفیزیولوژی نقص دیواره عضلانی می تواند مادرزادی یا ناشی از بافت ضعیف شده در اثر تروما ایجاد گردد. فشار داخل شکم در اثر حاملگی، چاقی، بلند کردن اجسام سنگین، سرفه کردن وآسیب های تروماتیک حاصل از فشار اجسام غیر نافذ افزایش یابد. زمانی که دو مورد از این عوامل با ضعف بافتی همراه شوند هرنی می تواند ایجاد شود. افزایش فشار بدون ضعف بافتی نمی تواند باعث هرنی شود. ضعف عضلانی علاوه بر مادرزادی بودن بخشی از فرآیند پیری نیز است. وقتی محتویات ساک هرنی را با دستکاری می توان به حفره شکم باز گرداند، هرنی جا انداختنی خوانده می شود. 36

انواع هرنی:

انواع هرنی هرنی اینگوینال غیر مستقیم : شایعترین نوع هرنی است، غالبا در مردها و افراد جوان اتفاق می افتد.هرنی از طریق حلقه اینگوینال بیرون می زند وطناب اسپرمی در کانال اینگوینال را دنبال می کند هرنی اینگوینال مستقیم: غالبا در افراد مسن شایعتر است. روده از دیواره شکم در جایی که ضعف عضلانی وجود دارد عبور می کند. 37

PowerPoint Presentation:

هرنی برشی یا Ventral :غالبا در بیماران جراحی که زخمشان بهبود نیافته اتفاق می افتد. هرنی نافی:( (umbilical hernia بیماران چاق یا باردار بیشتر احتمال به فتق نافی دارند. هرنی فمورال: در حلقه رانی ایجاد می شود. در مردها شایعتر است . در این نوع هرنی گرفتار شدن ومحتقن شدن هرنی بسیار شایع است. 38

PowerPoint Presentation:

در هرنی های گرفتار شده وقتی فشار حاصله از حلقه هرنی خون رسانی به قطعه بیرون زده روده را قطع می کند روده محتقن می گردد. این وضعیت یک اورژانس جراحی است، زیرا اگر قسمت گیر افتاده روده آزاد نگردد به علت فقدان خونرسانی فورا گانگرن می شود. 39

علائم بالینی:

علائم بالینی برآمدگی شکم درد شکم 40

روشهای تشخیصی:

روشهای تشخیصی تاریخچه:سابقه بلند کردن اجسام سنگین، جراحی قبلی شکم یا فتق های قبلی معاینه:سمع صداهای روده،مشاهده شکم از نظر بیرون زدگی رادیوگرافی شکم 41

درمان:

درمان درمان غیر دارویی: استراحت در تخت آماده سازی برای جراحی استفاده از کیسه یخ در ناحیه اینگوینال واسکرتوم برای کاهش تورم تشویق به تنفس عمیق(از سرفه باید خودداری شود) تدابیر دارویی: تجویز داروهای ضد درد در صورت لزوم روشهای جراحی: هرنیورافی- هرنیوپلاستی 42

مراقبت پرستاری:

مراقبت پرستاری هرنی های که گرفتار یا محتقن نشده اند می توانند از طریق مکانیکی جا انداخت. یک فتق بند که یک پد نرم می باشد توسط یک کمربند روی محل هرنی نگه داشته می شود،که می تواند برای حفظ هرنی که به جای خود باز گردانده شده است مورد استفاده قرار گیرد.بعد از بازگرداندن هرنی، پد بر روی آن گذاشته می شود وجهت جلوگیری از عود هرنی در آنجا نگه داشته می شود. به بیمار آموزش داده می شود که هر روز قبل از بلند شدن فتق بند را بر روی محل بگذارد. بیمار باید پوست زیر فتق بند را از نظر علائم خراشیدگی واختلال پوستی به دقت بررسی کند. مراقبت مستمر یک اصل قابل قبول برای مردانی است که هرنی اینگوینال بدون نشانه دارند می باشد. 43

آموزش به بیمار:

آموزش به بیمار بعد از جراحی فعالیتهای بدنی پس از دو هفته از سر گرفته می شود. عود فتق شایع است. از تخلیه ادرار بعد از عمل جراحی اطمینان حاصل شود(احتباس ادرار از عوارض شایع است) 4تا6 هفته از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کند. جهت کنترل درد وکاهش تورم از کیسه یخ در ناحیه برش استفاده شود مردها در پوزیشنی قرار گیرند که اسکرتوم بالا قرار گیرد از بیضه بند استفاده کند. 44

پیچ روده(ولوولوس):

پیچ روده(ولوولوس) معمولا اطراف یک ثابت محلی مثل توموریا دیورتیکول مکل ایجاد می گردد. این مشکل می تواند باعث انفارکتوس روده ای شده ودر روده کوچک یا بزرگ ایجاد گردد. پیچ خوردگی گاهی اوقات می تواند بدون مداخله جراحی اصلاح گردد. برداشتن موفقیت آمیز فشار از روی روده به رفع انسداد کمک می کند. بوسیله یک لوله بلند فشار را از روی انتهای پروکسیمال قوس روده بر می دارد بنابراین به پیچ خوردگی روده باریک امکان استراحت می دهند. 45

درهم رفتگی روده(انواژیناسیون):

درهم رفتگی روده(انواژیناسیون) این وضعیت در روده تحریک پذیر بیشتر دیده می شود وگاهی اوقات با تومور روده بزرگ همراه می باشد. عملکرد پریستالتیک باعث فرو رفتن پروکسیمال روده به داخل قسمت دیستال می گردد وزخم های داخل دیواره ای غالبا باعث ایجاد درهم فرورفتگی می گردد. 46

پاتوفیزیولوژی:

پاتوفیزیولوژی تجمع محتویات روده در قسمت بالای انسداد باعث نفخ شکم شده. افزایش فشار در روده موجب کاهش فشار مویرگی شده که باعث تورم، احتقان، نکروز ودر نهایت پارگی وسوراخ شدن دیواره روده وپریتونیت می شود. استفراغ باعث از دست رفتن یونها هیدروژن وپتاسیم ودر نتیجه الکالوز متابولیک می شود. با کاهش شدید مایع بدن شوک هایپوولومیک ایجاد می شود. 47

تظاهرا بالینی:

تظاهرا بالینی نفخ شکم درد کرامپی شکم(در روده باریک در قسمت فوقانی ومیانی ودر کولون در قسمت تحتانی) امواج پریستالتیک قابل رویت دفع خون و موکوس هایپوکسی بدلیل فشار بر دیافراگم استفراغ(در اثر افزایش فشار در روده که منجربه معکوس شدن حرکات پریستالتیک می شود) افزایش صداهای روده(در ابتدای بیماری حرکات پریستالتیک روده افزایش یافته سپس کم می شود) نارسایی در عبور مدفوع عدم تعادل مایعات والکترولیتها 48

تدابیر درمانی:

تدابیر درمانی درمان اصلی قرار دادن یک لوله روده ای وبرای کاهش فشار و رفع انسداد حفظ همودینامیک بدن(بیمار NPO شده مایعات والکترولیتها از راه ورید جایگزین می شود) کنترل جذب ودفع مایعات تجویز داروهای ضد درد آماده سازی بیمار برای جراحی در صورت عدم رفع انسداد ورفع عامل انسداد 49

کار گروهی:

کار گروهی یک آقای 28ساله با دفع خون وموکوس، نفخ شکم، استفراغ بدبو، درد شکم به اورژانس مراجعه نموده در معاینه نبض بیمار ضعیف است وتنگی نفس دارد. در تشخیص احتمال انسداد مکانیکی روده برای وی مطرح می باشد. یک طرح مراقبتی برای این بیمار بنویسید. 50

منابع:

منابع سوزان س وهمکاران. ترجمه عالیخانی. م(2004)پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث گوارش.تهران. انتشارات سالمی سوزان س وهمکاران. ترجمه کشتکاران.م(2008)پرستاری داخلی جراحی برونر وسودارث.چاپ اول. تهران. انتشارات بشری جویس.ام.بلک . ترجمه عزتی. ژ. وهمکاران(1390).اختلالات دستگاه دفعی. چاپ اول. تهران. انتشارات جامعه نگر. لاکمن.ج.ترجمه آتش زاده وهمکاران(1380)درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 1.چاپ اول.تهران.انتشارات آییژ 51

authorStream Live Help