הסכם הבחירות הקיבוצי של יפה בן דוד פוגע בשכרעובדי הוראה

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

יוסי ו סרמן וגד דעי ויתרו והורידו לתוספת אחידה של 543 ש"ח יפה בן דוד ויתרה הורידה יותר לתוספת אחידה של 193 ש"ח בדרגות 1-2 340 וסרמן ויפה בן דוד פגעו בשכרם של עובדי הוראה במקום התוספת האחוזית של 7.5% במגזר הציבורי המגזר הציבורי קיבל תוספת של 7.5%. וסרמן וגם יפה בן דוד ויתרו על התוספת האחוזית והפכו אותה לתוספת שיקלית. בהסכם של יפה בן דוד, התוספת השיקלית בתקופת ההסכם, נמוכה הרבה יותר מזו של וסרמן.

שני ההסכמים של וסרמן ושל יפה בן דוד פוגעים בשכרם ובהתקדמותם של עובדי ההוראה :

שני ההסכמים של וסרמן ושל יפה בן דוד פוגעים בשכרם ובהתקדמותם של עובדי ההוראה גם וסרמן וגם יפה בן דוד פגעו בשכר עובדי ההוראה. שניהם ויתרו על התוספת האחוזית של המגזר הציבורי וקיבעו אותה על תוספת שיקלית. התוספת השיקלית בהסכם של יפה בן דוד בתקופת ההסכם פוגענית יותר . יפה בן דוד האריכה את המחוייבות לשקט תעשייתי בשנה, עד אמצע שנת 2019. בשני ההסכמים הפז"ן – פרק הזמן של המעבר בין הדרגות הגבוהות 7-9 עולה מ- 3 שנים ל- 4 שנים . בשני ההסכמים התוספת האחוזית יורדת במעבר בין כל אחת מהדרגות הגבוהות 7-9 , מתוספת של 8.5% יורדת לתוספת של 7.5% בשני ההסכמים הפז"ן, פרק הזמן של השהייה בכל אחת מהדרגות הנמוכות 1-3 עולה מ – 24 חודשים ל- 30 חודשים.

הסכם הבחירות הקיבוצי של יפה בן דוד פוגע עוד יותר בשכר עובדי ההוראה :

הסכם הבחירות הקיבוצי של יפה בן דוד פוגע עוד יותר בשכר עובדי ההוראה במקום לשפר את הסכם הדרגות המביש של וסרמן מחודש ספטמבר 2016, ההסכם החדש, של יפה בן דוד מ- 19.3.17 מקבע אותו לשנתיים וחצי ומוסיף פגיעות שכר לכל עובדי ההוראה עד מאי 2018 אותה תוספת לשני ההסכמים בהסכם הדרגות של וסרמן עובדי ההוראה מקבלים תוספת גדולה יותר.

הפגיעה בשכר גדולה יותר בהסכם של יפה בן דוד שני ההסכמים האחד מול השני :

הפגיעה בשכר גדולה יותר בהסכם של יפה בן דוד שני ההסכמים האחד מול השני בהסכם הדרגות של וסרמן מספטמבר 16 כל עובדי ההוראה יקבלו 543 ש"ח אצל יפה בן דוד בהסכם הבחירות 19 במרץ 2017 רוב עובדי ההוראה יקבלו רק 193 ש"ח והחדשים יפגעו גם ויקבלו רק 340 ש"ח.

מתוך הסכם תוספת היוקר, 7.5% של מגזר הציבורי:

מתוך הסכם תוספת היוקר, 7.5% של מגזר הציבורי יפה בן דוד ממשיכת הדרך של וסרמן, מקבעת ומגדילה את ה פגיעה בשכר של עובדי ההוראה. בשני ההסכמים גם של וסרמן וגם של יפה בן דוד התוספת האחוזית של המגזר הציבורי הופכת לתוספת שיקלית לעובדי ההוראה. אצל יפה בן דוד תוספת שיקלית נמוכה יתר.

דוגמאות לפגיעת השכר החודשית לכל עובדי ההוראה תואר שני בסוף תקופת השקט התעשייתי – סוף מאי 2019 :

דוגמאות לפגיעת השכר החודשית לכל עובדי ההוראה תואר שני בסוף תקופת השקט התעשייתי – סוף מאי 2019 עובד הוראה MA ותק 34 שנים דרגה 9 במקום לקבל 7.5% ( התוספת אחוזית של המגזר הציבורי ) - 1243 ש"ח בהסכם הדרגות של וסרמן תוספת שיקלית אחידה של 543 ש"ח - פגיעה של 692 ש"ח בהסכם של יפה במקום 1243 ש"ח, תוספת שיקלית אחידה 193 ש"ח - פגיעה חודשית של 1042 ש"ח. עובד הוראה MA ותק 14שנים דרגה 6 במקום לקבל 7.5% (התוספת אחוזית של המגזר הציבורי ) - 792ש"ח בהסכם הדרגות של וסרמן תוספת שיקלית אחידה של 543 ש"ח - פגיעה של 249 ש"ח בהסכם של יפה במקום 792 , תוספת שיקלית אחידה 193 ש"ח - פגיעה חודשית של 600 ש"ח. עובד הוראה מתחיל - MA ותק 1 שנים דרגה 1 במקום לקבל 7.5% (התוספת אחוזית של המגזר הציבורי ) - 457 ש"ח בהסכם הדרגות של וסרמן תוספת שיקלית אחידה של 543 ש"ח – קיבל יותר 85 ש"ח. בהסכם של יפה במקום 457 יקבל 340 ש"ח פגיעה חודשית של 117 ש"ח. הפגיעה במנהלים ומפקחים ששכרם גבוה יותר גדולה יותר.

דוגמאות לפגיעת השכר החודשית לכל עובדי ההוראה תואר ראשון בסוף תקופת השקט התעשייתי – סוף מאי 2019:

דוגמאות לפגיעת השכר החודשית לכל עובדי ההוראה תואר ראשון בסוף תקופת השקט התעשייתי – סוף מאי 2019 עובד הוראה BA ותק 36 שנים דרגה 9 היה צריך לקבל 7.5% (התוספת אחוזית של המגזר הציבורי ) - 1199 ש"ח בהסכם הדרגות של וסרמן תוספת שיקלית אחידה של 543 ש"ח - פגיעה חודשית של 657 ש"ח. בהסכם של יפה בן דוד במקום התוספת האחוזית של 1199 ש"ח, יקבל תוספת שיקלית אחידה של 193 ש"ח - הגורמת ל פגיעה חודשית של 1007 ש"ח. עובד הוראה BA ותק 18 שנים דרגה 6 היה צריך לקבל 7.5% (התוספת אחוזית של המגזר הציבורי ) - 785ש"ח בהסכם הדרגות של וסרמן תוספת שיקלית אחידה של 543 ש"ח - הגורמת לפגיעה חודשית של 242 ש"ח בהסכם של יפה בן דוד במקום התוספת האחוזית של 785 ש"ח, יקבל תוספת שיקלית אחידה של 193 ש"ח הגורמת ל פגיעה חודשית של 592 ש"ח. עובד הוראה מתחיל BA ותק 1 שנה דרגה 1 במקום לקבל 7.5% (התוספת אחוזית של המגזר הציבורי ) - 435 ש"ח בהסכם הדרגות של וסרמן תוספת שיקלית אחידה של 543 ש"ח - הגורמת לתוספת חודשית של 107ש"ח בהסכם של יפה בן דוד במקום התוספת האחוזית של 435 ש"ח, יקבל תוספת שיקלית של 340 ש"ח - הגורמת ל פגיעה חודשית של 95 ש"ח.

authorStream Live Help