אבא-מצגת-חלק ב'https://youtu.be/VYxBuj6JCe8

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

שקופית 13:

אליעזר גזבר הפלמ"ח בשנת 1944, מונה אליעזר לגזבר הפלמ"ח ובהכרח לחבר במטה הפלמ"ח. הפלמ"ח היה צבא מחתרתי עובד: ביום עבדו בקיבוצים, בהם הוצבה פלוגתם, ובלילה התאמנו. שכרם מימן 70 אחוז מקופת הפלמ"ח. אליעזר עסק בגיוס כספים, ובקשר עם ה"חימוש" מולה כהן שהיה מפקד חטיבה אמר: אליעזר עסק בכל הנושאים "החל בחינוך וכלה בגרביים" הוא שימש גם כאב בית דין בעבירות משמעת, שעברו חיילים ומפקדים והפך לאפוטרופוס ללוחמים, שהיו זקוקים למחסה זמני (גם אנשי אצ"ל ולח"י נעזרו באפוטרופסות הזאת) (פרטים מעניינים נוספים אפשר לראות בספר:"בכלים שלובים", הוצ' קורות, הקבה"מ, 1993)

שקופית 13:

אליעזר נואם בכנס הפלמ"ח

שקופית 13:

אליעזר מטה הפלמ"ח

שקופית 13:

אליעזר פלוגת מטה הפלמ"ח נשבעת אמונים למדינת ישראל הנני נשבע(ת) ומתחייב(ת) בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל. אליעזר

שקופית 13:

האם פורק הפלמ"ח? אליעזר טען תמיד, בניגוד לנוסטלגיה דהיום, שפירוק הפלמ"ח היה בעצם "לאחר מעשה" כי, לא היה מה לפרק, כולם רצו לקרבות והפלמ"ח הפך לצה"ל באופן טבעי. לגבי הטענה של בן גוריון, שאליעזר עצר אותו מלפרק את המטה, טען אליעזר, שהוא חשב תמיד, שבן גוריון צדק עקרונית, אבל יש דרך לעשות זאת בצורה יותר מכובדת. אורי ברנר סיפר: "אני ואליעזר נותרנו יחידים במטה הפלמ"ח כי לא היינו לוחמים" ואליעזר היה מחייך ואומר: "אפשר לומר שאני הוא האחרון שיצא מהמטה וכיבה את האור". כפי שנראה בתמונה הם התפייסו.

שקופית 13:

היו אלה ימי ראשית המדינה ובאיטליה שימשו בערבוביה נציגים מארגוני המחתרות ונציגים של מדינת ישראל הריבונית – הייתה זו תקופת ביניים, שבהכרח יצרה בעיות. בשליחות הרכש ברומא חלפה שנה ומהארץ החלו ללחוץ עליו למלא תפקידים אחרים כמו: אחריות על נושא הרכש באירופה כולה, או שגריר ברומניה ועוד אבל, הגעגועים לארץ ולמשפחה הכריעו את הכף והוא חזר הביתה. לשמחת אישתו וילדיו המתגעגעים. אליעזר נאלץ להשיג, בחשאי, נשק ומימון למלחמת העצמאות ולעסוק בגלוי בגישור בין הגופים השונים.

שקופית 13:

חוקר את טביעת "אגוז" בשנת 1961 טבעה ספינת המעפילים "אגוז" ובה 43 מעפילים ממרוקו. איסר הראל פנה אל אליעזר והודיע לו שבן- גוריון ממנה אותו ל"ועדת חקירה" בפרשה. לימים ביקש אליעזר מאיסר, שיאפשר לו לאסוף את כל המסמכים העוסקים בעליה ממרוקו לקובץ אחד, הוא עבד על הקובץ בארכיון הכללי של "המוסד" במשך למעלה משנה והקובץ יצא בשם: "תשע שנים מתוך אלפיים" כשבשולי כל עמוד שלו למעלה ולמטה כתוב "סודי". הספר "מבצע יכין" מאת שמואל שגב, הסתמך על הקובץ הזה אחרי שהסירו ממנו את הסודיות.

שקופית 13:

מזכיר איחוד הקבוצות והקיבוצים בראשית הייתה רעידת אדמה הפילוג ב-18 במאי 1951 נערכה בקיבוץ נען מועצת הקיבוץ המאוחד תחת צל כבד של חילוקי דעות. אצל אנשי מפ"ם בקבה"מ, החלה לתעתע "שמש העמים"-סטאלין והם נטו לקומוניזם. אליעזר, העיד על עצמו שהוא "ציוני סוציאליסט מינוס קומוניסט". במועצה הנ"ל הוחלט להוציא את אנשי מפא"י, חברי אשדות יעקב, מהקיבוץ המאוחד כיוון, שהם סירבו בתוקף למהלכים, שניסתה לכפות עליהם מזכירות התנועה, כדי לשנות את מאזן הכוחות באשדות יעקב. בעקבות החלטה זו, הודיעו כל הצירים חברי מפא"י, על פרישתם מהקבה"מ ובראשם אליעזר. אנשי מפא"י, שפרשו מהקבה"מ, חברו אל "חבר הקבוצות" והקימו תנועה קיבוצית גדולה בשם: "איחוד הקבוצות והקיבוצים".

שקופית 13:

מזכיר איחוד הקבוצות והקיבוצים אליעזר נואם בפני כנס של נציגי הקיבוצים. מציב מטרות ומטווה דרך.

שקופית 13:

קיבוץ יפעת בית משפחת אליעזר ביפעת בעת הפילוג היה אליעזר גזבר גבת. הוא היה מקובל על שני הצדדים מתוך הכרה ביושרו ובהגינותו. הוא השתדל לשמור שהצדדים לא יגיעו ל"פיצוץ". בינתיים החלו מגעים של חברים בקבוצת השרון, שברמת דוד, עם חברי מפא"י בגבת, הוחלט להתאחד ולהקים יחדיו נקודת ישוב חדשה. תחילה כינו נקודה זו השרון-גבת מאוחר יותר ניתן לה השם: יפעת. אליעזר המשיך בתפקידו כגזבר גם בשנותיו הראשונות של הקיבוץ החדש – יפעת.

שקופית 13:

בעבודה מתוך הספר "בכלים שלובים" הוצ ' "קורות" הקבה"מ 1993 בין תפקיד לתפקיד היה אליעזר לובש בגדי עבודה ומתייצב "לעבודת הבורא" כדבריו, הוא אהב את העבודה הפיזית הפשוטה ויותר מכל את עבודת הגידור. אחד מעמיתיו הצעירים כינה אותו: "השומר על הגדר" כשהוא מתכוון לגדר בפועל ולגדר החברתית הציבורית.

שקופית 13:

אליעזר בן 80

שקופית 13:

5 מילים מותר היה למשפחה להוסיף מעבר לכיתוב הרגיל על מצבה – זה היה החוק ביפעת – ואיך נכיל את דמותו של אבא ב-5 מילים? אמא-שהייתה תמיד "הקפיטן על הגשר" שלנו אמרה, מכל תפקידיו של אבא הוא אהב את הפלמ"ח ואת הפלמ"חניקים – סמל הפלמ"ח כבר יגיד הכל וכך היה . אמא דבורה – השותפה הנאמנה של אליעזר אבינו, הלכה מאיתנו חודשיים אחריו. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים. תנצב"ה

authorStream Live Help