5660_Інформатика 7 клас (Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Підручник з інформатики за новою програмою

Comments

Presentation Transcript

slide 2:

Н. В. Морзе О. В. Барна В. П. Вембер О. Г. Кузьмінська Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ Видавничий дім «Освіта» 2015

slide 3:

3 ДОРОГИЙ ДРУЖЕ Ти продовжуєш вивчати цікавий та захоплюючий предмет Інформа- тика. Ти вже ознайомився з сучасними комп’ютерами та різними при- строями для підтримки інформаційних процесів вмієш використову- вати різні програми для створення та опрацювання текстів зображень об’єктів мультимедіа презентацій навчився створювати та виконувати алгоритми в середовищі Скретч. А ще ти умієш шукати інформаційні матеріали у мережі Інтернет та використовуєш сайти глобальної ме- режі для навчання та свого розвитку. Проте це ще далеко не все що потрібно сучасному школяру який прагне бути успішним. Цей підручник допоможе тобі продовжити вивчення інформатики. Він складається з чотирьох розділів. У першому розділі ти навчиш- ся використовувати мережу Інтернет для електронного листування. У другому — для опису та дослідження різних об’єктів будеш вико- ристовувати моделі. Алгоритми із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч разом із виконавцями алгоритмів чекатимуть тебе у третьому розділі. За матеріалами четвертого розділу ти опануєш зовсім нову програму для опрацювання табличних даних поданих у вигляді електронних таблиць та їх аналізу за допомогою діаграм. Як і раніше ти будеш використовувати різні рубрики. Нагадаємо як працювати з ними. Ми рекомендуємо тобі напередодні уроку читати матеріали цієї рубрики щоб разом з учнями та вчителем обговорити незрозуміле та поділитись вивченим. Виконуючи вправи із цієї рубрики ти на- вчишся листуватись із друзями в мережі з дотриманням правил етикету створювати інформаційні моделі та використовувати для цього карти знань складати та виконувати алгоритми для комп’ютер- них виконавців опрацьовувати табличні дані виконувати обчислення та будувати діаграми. Рубрика Досліджуємо містить завдан- ня у яких потрібно експериментувати самостійно шукати відповіді відкривати для себе нові можливості. «Фаворитні» завдання що містять зірку а то й дві — якраз для тебе людини що в майбутньому планує бути успішною. © Н. В. Морзе О. В. Барна В. П. Вембер О. Г. Кузьмінська 2015 © Видавничий дім «Освіта» 2015 ISBN 0 УДК 000 ББК 000 000 Морзе Н. В. І-74 Інформатика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе О. В. Барна В. П. Вембер О. Г. Кузьмінська — К. : Видавничий дім «Освіта» 2015. — 000 с. ISBN 0 УДК 000 ББК 000

slide 4:

4 Розділ 1. Електронне листування Сторінки цього підручника побудовані так що на початку уроку ти маєш сплану- вати свою діяльність самостійно: виявити що ти вже знаєш з теми уроку які знання ти бажаєш опанувати а в кінці підвести підсумки — що із заплановано- го вдалось виконати а над чим ще хочеться попрацювати поглиблено. У цьому допоможуть рубрики Повторюємо Оцінюємо свої знання та уміння та Словничок. Сподіваємось ти навчишся планувати свою навчальну роботу мис- лити логічно шукати незвичні розв’язки завдань робити висновки та самостійно приймати рішення. Для цього виконуй вправи із рубрики Працюємо самостійно. Важливо й уміти доводити свої думки під час співпраці в парах та групах або визнавати хибність своїх міркувань на користь більш логіч- них та доказових. Співпраця вміння вчитись одне у одно- го підтримка у практичній діяльності — також запорука успіху у майбутньому. Деякі питання пропонується обговорю- вати колективно або в малих групах. У сьомому класі під час вивчення ін- форматики у тебе будуть також уроки розв’язування задач та виконання про- ектів. Слідуй усім рекомендаціям та за- стосовуй знання та уміння з теми. Робота у проекті також допоможе тобі узагальнити знання з різних предметів які ти вивчав у школі застосувати інформаційні технології для збирання потрібних відомо- стей дібрати програми для опрацювання і подання результатів. Захист проекту де кожен учень презентує результати власної роботи самоо- цінювання та взаємооцінювання а також об’єднання індивідуальних проектів у єдиний — це корисний досвід роботи в команді. Ти уже дорослий. Тому маєш розуміти що саме від тебе залежить чого ти можеш досягти у своєму житті. Використовуй цей підручник та різноманітні навчальні ресурси щоб пізнавати нове навчатись завжди і скрізь. Безмежний світ електронних пристроїв які щохвилини вдо- сконалюються надає нам доступ до відомостей всього світу. Файли-заготовки для виконання практичних завдань розміщено в Інтернеті на сайті osvita-dim.com.ua. Бажаємо тобі любий семикласнику успіхів у пізнанні цікавих за- гадок цього світу Автори

slide 5:

6 7 1. Поштова служба Інтернету Що таке електронна пошта Як створюється адреса електронної пошти Як зареєструвати електронну скриньку на поштовому сервері ТИ ДІЗНАЄШСЯ: Що таке електронна пошта Найпопулярнішою після веб-службою Інтернету є електронна пошта. Для користування електронною поштою необхідні різні засо- би мал. 1.1: комп’ютерні пристрої і мережі спеціальні програми й відповідні правила протоколи за якими здійснюватиметься обмін електронними листами. Електронна пошта e-mail — це сукупність засобів призначених для обміну електронними листами між користувачами комп’ю- терної мережі. Мал. 1.1 Листування електронною поштою схоже на звичайне. Проте на кожному з етапів використовуються комп’ютерні пристрої мережі та комп’ютерні програми. Для електронного листування потрібно мати електронну скриньку для листів. Електронна скринька має електронну адресу — так само як ви маєте поштову адресу свого місця проживання. При звичайному листуванні спершу необхідно підготувати лист по- класти його в конверт зазначити адресу отримувача листа та адресу відправника. При електронному листуванні це роблять за допомогою спеціальної програми. Написаного листа зазвичай опускають у пошто- ву скриньку а електронний лист відправляють на поштовий сервер що забезпечує надсилання всіх листів за відповідною адресою. Звичайні листи надходять до поштової скриньки адресата. Електронний лист приймається на той поштовий сервер де адресат має свій обліковий запис. Для доступу до електронної поштової скриньки необхідно мати логін — ім’я користувача та пароль які схожі на ключ до поштової скриньки до якої поштар вкидає листа. Лист пишеться мовою зро- зумілою адресату. А в конверт можна вкласти фотографії листівки малюнки інші документи. Аналогічно приєднують різні файли до електронного листа. Поштовий сервер — це комп’ютер і відповідне програмне забез- печення за допомогою якого підтримується робота електронної пошти. Найпростішим способом отримання власної електронної поштової скриньки є використання одного з безкоштовних поштових серверів наприклад: українських: mail.ukr.net webmail.meta.ua mail.oboz.ua mail.i.ua mail.bigmir.net міжнародних: hotmail.com mail.yahoo.com gmail.com. Електронне листування має свої переваги й недоліки порівняно зі звичайною поштою. Його перевагами є висока швидкість передаван- ня повідомлень — з материка на материк лист доходить за секунди відносно невисока вартість послуг обмін повідомленнями з кореспон- дентами у зручний час тощо. Недоліками є неможливість пересилання оригіналів офіційних документів із підписом і печаткою можливість перехоплення поштового повідомлення іншою особою імовірність отримання шкідливих програм з електронним листом тощо. Щоб листуватися електронною поштою потрібно мати доступ до комп’ютерної мережі доступ до поштового сервера та знати адресу електронної скриньки адресата.

slide 6:

8 9 Як створюється адреса електронної пошти Адреса електронної пошти складається із двох частин розділених символом . Цей символ часто називають «ет» «а_комерційне» «со- бака» тощо. Перша частина адреси — це ім’я поштової скриньки користувача а друга — ім’я поштового сервера на якому розташована поштова скринька. ім’я_поштової_скриньки_користувача ім’я_поштового_сервера Наприклад: kirili.ua petrov.dukr.net oksanagmail.com Ім’я поштової скриньки має бути унікальним тобто не повторювати- ся на обраному поштовому сервері. Використання пропусків розділо- вих знаків і символів кирилиці в електронній адресі не допускається. Якщо необхідно відокремити в адресі поштової скриньки прізвище від імені або ініціалів можна використовувати символ підкреслювання «_» або крапку «.». Останнім часом на кожному поштовому сервері встановлено свої правила формування адреси поштової скриньки. Символ використовували ще у Венеції ХVI ст. щоб представи- ти амфору — одиницю маси. Тепер англійці називають його ет греки — сто араби — фі японці — атто мааку індонезійці — ух. А вже образи цей символ навіяв ще більш неймовірні. Мавп’я- чий хвіст — використовується в Німеччині Голландії ПАР Сло- венії. У Польщі й Сербії — мавпочка. Хобот — у Данії і Швеції а рулет з оселедця завінак — у чехів і словаків. Равлик повзає в електронних адресах італійців і корейців. Норвежцям та угор- цям символ нагадує хвостик свині. Як зареєструвати електронну скриньку на поштовому сервері На головній сторінці будь-якого поштового сервера мал. 1.2 нада- ється можливість доступу до скриньки створеної на цьому сервері та реєстрації нової поштової скриньки. Для реєстрації поштові сервери пропонують прийняти угоду про використання поштової скриньки у якій користувач має підтвердити свої наміри надати правдиві відомості про себе не використовувати поштову скриньку для здійснення проти- законних дій а також дій що суперечать мережному етикету. Мал.1.2 Якщо користувач погоджується із запропонованими умовами на екрані відобразиться сторінка що містить анкету яку потрібно запов- нити. Користувач заповнює її лише один раз при створенні скриньки. Деякі поля анкети є обов’язковими для заповнення. Як правило вони позначені зірочкою. Одним із обов’язкових полів є адреса поштової скриньки яку користувач має намір створити. Вона обирається за бажанням користувача. Як правило ліва частина адреси поштової скриньки відображає ім’я користувача його прізвище або вибирається довільно. Її називають логіном. Фактично цим ім’ям називають папку у якій зберігається на сервері вся кореспонденція користувача. При виборі логіну необхідно враховувати що можливо папку з та- ким іменем уже має інший користувач тому бажано обирати логін який був би унікальним наприклад ініціали та прізвище. Під час реєстрації нової поштової скриньки є можливість перевірити чи до- ступним є обраний логін чи він вже був зареєстрований раніше іншим користувачем мал. 1.3. При введенні пароля як і в інших програмах введені символи на екрані для конфіденційності не відображаються замість них відображаються зірочки або кружечки. Для захисту своєї електронної скриньки потрібно дотримуватись таких правил: 1 при реєстрації вказувати надійний пароль. Наприклад ненадій- ними паролями є такі які використовують малу кількість символів дублюють частину логіна вказують на ім’я користувача чи інші пер- сональні дані — номер телефону дату народження тощо 2 нікому не повідомляти свій пароль 3 при реєстрації інших скриньок використовувати нові паролі. За успішного проходження реєстрації буде створено поштову скринь- ку із зазначеною адресою доступ до якої можна отримати шляхом вве- дення відповідного логіна й пароля які були обрані при реєстрації. На нову скриньку з поштового сервера може бути надіслано першого листа з повідомленням про успішне створення скриньки та деякі пора- ди для роботи з електронною поштою. Реєстрація нової електронної скриньки

slide 7:

10 11 Мал.1.3 Вправа 1. Реєстрація власної електронної скриньки. Завдання. Зареєструвати власну електронну скриньку на поштовому сервері mail.ukr.net. 1. Відкрий браузер і до рядка адреси введи адресу поштового сервера mail.ukr.net. 2. На головній сторінці поштового сервера обери посилання Реєстрація див. мал.1.2. Через деякий час за наявності зв’язку з Інтернетом на екрані відобразиться анкета для заповнювання. 3. Введи бажане ім’я користувача наприклад vasilchenko.mukr.net. На- тисни кнопку Перевірити мал. 1.3. Якщо користувач із такою адресою вже зареєстрований зміни адресу та знову перевір доступність обраного імені користувача. 4. Заповни інші обов’язкові поля анкети й обери за власним бажанням пароль. 5. Ознайомся з Умовами використання скриньки та Угодою про конфіден - ційність. 6. Натисни кнопку Реєстрація. 7. Адресу й пароль твоєї нової поштової скриньки занотуй у зошит або влас- ний блокнот. 1. Яке призначення має електронна пошта 2. Що спільного і відмінного між звичайною поштою й електронною 3. Які переваги та недоліки має електронна пошта в порівнянні зі звичайною поштою 4. Скільки електронних поштових скриньок може мати користувач 5. Як записується адреса електронної пошти Наведи приклади. 6. У чому полягає сутність реєстрації користувача на поштовому сервері 1. Знайди в Інтернеті список безкоштовних поштових серверів та відомості про їх особливості. 2. Запропонуй три можливі адреси електронної пошти для своєї бабусі на одному з відомих тобі поштових серверів. Поясни свій вибір. 3. Створи власну поштову скриньку на поштовому сервері gmail.com. За- пиши свої їх тепер дві електронні поштові адреси в зошит. Чи можуть збігатися логін і пароль доступу до обох скриньок Від чого це зале- жить Визнач чи відрізняється анкета для реєстрації на поштовому сервері gmail.com від анкети на поштовому сервері mail.ukr.net. 1. По черзі ставте одне одному запитання щодо реєстрації власної елект- ронної скриньки. Речення розпочинай те зі слів: як який навіщо що від- буватиметься тощо. 2. З переліку запропонованих записів оберіть ті які можуть бути адресою електронної пошти: 1 olena2013i.ua 2 олена2013i.ua 3 olena2013Д.ua 4 olena2013ukr.net 5 olena:/i.ua Обговоріть причини чому не всі ці записи можуть бути адресою електронної пошти. 3. Обговоріть як подати спільне та відмінне між роботою зі звичайною поштою й електронним листуванням у вигляді таблиці. Доберіть крите- рії порівняння. Заповніть таблицю розподіливши між собою обов’язки. 4. Обговоріть алгоритм створення поштової скриньки на поштовому сер- вері. Називайте кожну команду алгоритму по черзі. Подайте створений алгоритм у вигляді схеми. Перевірка доступності логіна

slide 8:

12 13 Вправа 2. Умови використання поштової скриньки. Завдання. Досліди умови використання поштової скриньки що на- даються поштовими серверами mail.ukr.net і gmail.com. Для цього озна- йомся з Умовами користування скринькою й Угодою конфіденційності на ukr.net мал.1.4 Загальними положеннями та умовами й Політи- кою конфіденційності Google мал.1.5 що пропонуються при реєстра- ції нової електронної скриньки. Визнач спільне й відмінне в умовах використання електронної скриньки на цих поштових серверах. Мал.1.4 Мал.1.5 Розглянь схему та склади розповідь як пов’язані її складові. Електронна пошта Поштовий сервер Електронна поштова скринька Адреса електронної пошти Логін Пароль Я можу пояснити для чого використовують електронну пошту. Я можу пояснити що таке електронний лист. Я можу навести приклади різних поштових сервісів. Я можу пояснити з яких частин складається адреса електронної пошти. Я можу навести приклади адрес електронної пошти. Я вмію реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти. Електронна пошта поштовий сервер адреса електронної пошти логін. Як працювати з електронною скринькою Для листування з друзями потрібно дізнатися їхні електронні адреси й написати їм листа. Спочатку слід під’єднатися до Інтернету та зайти на головну сторінку поштового сервера. Після введення логіна й пароля та натискання кно- пки Увійти ти потрапиш до власної електронної скриньки мал. 2.1. У вікні що відкриється відобразяться адреса електронної скриньки й вказівки для роботи з електронними листами. Усі листи що збері- гаються у скриньці користувача впорядковуються в папках Вхідні Відправлені Чернетки Видалені тощо. Мал.2.1 У робочому полі вікна міститься список заголовків листів що зберіга- ються в обраній папці. Заголовок листа включає ім’я відправника тему дату й час відправлення та його обсяг. Ці відомості дають змогу одержу- вачу відразу дізнатися про зміст електронного листа не відкриваючи його. Заголовки нових непрочитаних листів відображаються жирним шрифтом. Ліворуч від заголовків кожного листа розташовані прапорці за допомогою яких можна позначати листи з якими слід виконати певні дії — видалити позначити як прочитані чи непрочитані тощо. 2. Надсилання та отримання електронних листів Як працювати з електронною скринькою Як створити та надіслати електронного листа Які дії можна виконувати з отриманими листами ТИ ДІЗНАЄШСЯ: Вказівка Написати листа Папки Робоче поле Адреса електронної скриньки

slide 9:

14 15 Як створити та надіслати електронного листа Щоб створити та надіслати нове повідомлення застосовують вка- зівку Написати листа. При цьому відкривається вікно поштового повідомлення що складається із службової частини й робочого поля. Службова частина містить кілька полів заповнення яких нагадує під- писування конверта мал. 2.2. Мал. 2.2 Поле Кому — для введення адреси електронної пошти одержувача — є обов’язковим для заповнення. На відміну від поштового листування електронного листа можна відправити кільком адресатам. Якщо лист призначений кільком осо- бам то їхні адреси слід ввести через кому в полі Кому. Також можна надсилати копії листа. Наприклад лист-запрошення до участі у спор- тивних змаганнях надсилається учням 7 класу і доцільно надіслати Копію листа тренеру команди а Приховану копію — учасникам групи підтримки команди. До поля Тема слід ввести зміст листа в стислій формі зазначаючи його мету й використовуючи основні ключові слова. За правилами ети- кету електронного листування тема листа є обов’язковою. Поле Від заповнювати не потрібно — це відбувається автоматично: вписується ім’я власника відкритої поштової скриньки та його адреса. Якщо до ли- ста необхідно приєднати файл слід у розділі Додати натиснути кнопку Файл та обрати потрібний файл. До робочого поля вводиться текст листа. Для відправлення листа необхідно натиснути кнопку Надіслати. Які дії можна виконувати з отриманими листами Щоб прочитати листа що надійшов треба відкрити папку Вхідні та клацнути мишею на заголовку листа — текст повідомлення відкриєть- ся в новому вікні. При цьому відображається заголовок листа й саме повідомлення. Якщо лист містить вкладені файли то їх список відо- бражається після тексту листа. Приєднані файли позначаються знач- ком в заголовку листа. Для перегляду вмісту вкладених файлів їх можна відкрити для перегляду у вікні браузера. Важливі для тебе фай- ли можна зберігати на своєму комп’ютері мал. 2.3. Непотрібні листи можна Видалити. При цьому вони потрапляють до папки Видалені так само як і видалені фай- ли та папки переміщуються до папки Кошик. Якщо листи було видалено ви- падково їх можна відновити. Для цьо- го слід виконати вказівку Перемісти- ти до і вказати потрібну папку. Якщо папка Видалені містить лише неваж- ливі листи можна Очистити папку при цьому листи з неї будуть видалені остаточно. На одержаний лист можна відповісти або переслати його іншому адресату за допомогою відповідної вказівки. У робочому полі слід ввес- ти відповідь або коментарі до листа що пересилається та натиснути кнопку Надіслати. При використанні вказівки Відповісти не потрібно заповнювати службову частину у вікні поштового Повідомлення — вона заповнюється автоматично: • у полі Кому вставляється адреса отримувача оскільки це відпо- відь на отриманий лист • перед назвою теми з’являється слово Re: яке вказує на те що це відповідь від англ. to Replay — відповідати. Текст листа на який дається відповідь можна не видаляти або видалити частко- во й написати відповідь перед або під ним. Якщо до комп’ютера приєднано прин- тер зміст отриманого листа можна надру- кувати. Для цього слід відкрити потріб- ний лист і виконати вказівку Інші дії/ Друкувати мал. 2.4. Вправа 1. Створення та відправлення електронного листа із вкладенням. Мал.2.3 Мал. 2.4

slide 10:

16 17 Завдання. Створи електронний лист — запрошення на відкриття но- вого інтернет-клубу приєднай до листа файл Мапа.jpg та відправ лист. 1. Відкрий вікно браузера введи: адресу поштового сервера mail.ukr.net свій логін і пароль доступу до поштової скриньки та натисни кнопку Увійти. 2. У вікні поштової скриньки обери вказівку Написати листа. 3. Підготуй лист для твого сусіда що працює праворуч від тебе — запитай його електронну адресу та введи її в поле Кому. До поля Тема введи слово Запрошення. У робочому полі введи текст: Раді сповістити що відкривається новий інтернет-клуб. Відшукати його можна за допомогою доданої мапи. Сподіваємося побачити тебе на презен- тації 12 вересня о 12.00. До зустрічі на презентації 4. У розділі Додати натисни кнопку Файл та обери файл Мапа.jpg з папки Електронна пошта. 5. Натисни кнопку Відправити. Якщо з поштового сервера прийде повідом- лення про неможливість відправлення листа переконайся у правильності адреси записаної в полі Кому та спробуй ще раз відправити листа. Вправа 2. Дії з отриманим електронним листом що містить вкла- дений файл. Завдання. Перевір пошту переглянь вміст отриманого листа та збе- режи у своїй папці прикріплений до листа файл. Дай відповідь на листа й відправ цей лист сусіду що працює ліворуч від тебе. 1. У вікні твоєї поштової скриньки в переліку листів що містяться в папці Вхідні знайди повідомлення з темою Запрошення та клацни мишею на його заголовку. 2. Переглянь лист що надійшов. Збережи у своїй папці прикріплений до ли- ста файл для цього виконай вказівку Завантажити для файла Мапа.jpg див. мал. 2.3. 3. Вибери вказівку Відповісти мал. 2.5. Мал. 2.5 4. Створи лист-відповідь у якому подякуй за уважність і вислови сподівання на зустріч на презентації. Натисни кнопку Надіслати. 5. Відкрий папку Вхідні та лист із темою Запрошення. 6. Виконай вказівку Переслати. У поле Кому введи адресу сусіда що працює ліворуч від тебе. Залиши текст листа що пересилається і на початку листа додай повідомлення від себе що ти отримав запрошення та пропонуєш приєднатися. Зверни увагу що при пересиланні повідомлень прикріплені файли також додаються до нового листа. Натисни кнопку Надіслати. 7. У правому верхньому куті вікна поштової скриньки обери вказівку Вихід. 8. Закрий вікно браузера. 1. Які стандартні папки існують у поштовій скриньці на поштовому сервері Поясни призначення кожної. 2. Які розділи в службовій частині електронного листа є обов’язковими для заповнення Чому 3. Які дії можна виконувати з електронними повідомленнями 4. Чи можна записати в полі Кому при заповненні бланка електронного листа кілька адрес 5. Чим відрізняються дії Відповісти і Переслати при електронному листуванні 6. За якими ознаками можна визначити що до електронного листа було при- кріплено та надіслано файл Як переглянути вміст вкладеного файла 1. Знайди в Інтернеті зображення що ілюструють твоє хобі. Відправ своїм товаришам відповідні листи про своє хобі з вкладеними файлами у яких зберігається одне зі знайдених зображень. Збережи зображення що були вкладені до отриманих листів у своїй структурі папок. 2. Створи текстовий документ що містить опис одного з природних чу- дес України. Відправ своєму сусіду листа до якого приєднай створе- ний файл. Тему та зміст листа придумай самостійно. Копію ліста від- прав учителю. Перевір пошту. Переглянь отриманого листа та збережи у своїй папці файл прикріплений до нього. 3. Видали непотрібні листи. Відкрий папку Видалені. Познач один з ли- стів та виконай вказівку Відновити в обери папку Вхідні. Виконай вказівку Очистити папку. 4. Створи схеми що відображають алгоритми видалення листів із папки Вхідні та відновлення випадково видалених листів із папки Видалені. Обери середовище для створення схем самостійно. 1. Пограйте в гру «Тема листа». По черзі називайте одне одному зміст листа та добирайте тему для такого листа. Обговоріть для кожного запропонова- ного змісту чи однаково ви сформулювали тему. Яка тема є більш вдалою Вказівка Відповісти Вказівка Переслати Вказівка Вихід

slide 11:

18 19 2. Виділіть лист із темою Запрошення та оберіть вказівку Видалити. Відкрийте папку Видалені. Визначте й обговоріть за допомогою яких вказівок можна відновити видалений лист або остаточно видалити всі листи з цієї папки. Сформулюйте поради у яких випадках доцільно ви- користовувати вказівки Очистити папку та Видалити назавжди. Власні поради надішліть для обговорення на електронну пошту одного з од- нокласників з іншої пари. Надішліть відповідь на листа від іншої пари де прокоментуйте подані поради. 3. Пограйте в гру «Дія — алгоритм». По черзі одному з учасників потрібно називати дію яку можна виконувати з електронними листами: ство- рювати отримувати переглядати відповідати пересилати видаляти друкувати а іншому — алгоритм для виконання такої дії. 4. Визначте чи однакові дії можна виконувати з електронними листами якщо скриньки розміщені на різних поштових серверах. Розподіліть ролі: один учень працює із електронною скринькою розміщеною на поштовому сервері mail.ukr.net мал. 2.1 а інший — на gmail.com мал. 2.6. По черзі ставте один одному завдання на роботу з електро- нними листами та пояснюйте як виконати ці дії в кожному з випадків. За результатами порівняння побудуйте діаграму Венна. Мал. 2.6 Вправа 3. Видалення вкладених файлів. Завдання. Досліди як можна видалити вкладені файли що прикріп- лені до листа якщо помилково прикріплено інший файл. Розглянь схеми та склади розповідь як пов’язані їх складові. Папки у яких зберігаються листи Вхідні Видалені Відправлені Написати листа Вказівки для роботи з електронною поштою Список заголовків листів обраної папки Електронна скринька Я вмію створювати та надсилати електронні листи. Я можу вказувати тему повідомлення. Я вмію отримувати та переглядати електронні листи. Я вмію відповідати на електронні листи та перенаправляти їх. Я можу вкладати файли в повідомлення а також зберігати файли з отриманих повідомлень. Я вмію видаляти й роздруковувати електронні повідомлення. Я вмію відновлювати видалені повідомлення й очищувати поштову скриньку. Службова частина Від кого Тема Кому Текст листа Додати файли Робоче поле Електронний лист

slide 12:

20 21 Як користуватися адресною книгою та створювати списки розсилання Роботу з великою кількістю електронних листів від різних адресатів можна організувати ефективно. Доцільно скласти список людей з яки- ми ви постійно листуєтесь та внести їх електронні адреси до адресної книги. Адресна книга призначена для зберігання на поштовому сервері різних відомостей про адресатів: адреси електронної пошти домашні та службові адреси номери телефонів і факсів тощо. У разі потреби можна внести на сторінку нотаток будь-які додаткові відомості. Для роботи з адресною книгою призначена вказівка Контакти. Записи що додані до адресної книги можна переглядати редагувати та видаляти. Для створення нових записів в адресній книзі викорис- товують вказівку Додати контакт мал. 3.1. Мал. 3.1 Коли адресна книга заповнена то можна замість введення елек- тронної адреси в полі листа Кому або Копія скористатися списком адрес що розкривається. Адреса вибрана з адресної книги автома- тично вставиться до заголовка листа. Часто на практиці одного листа потрібно відправляти кільком адре- сатам. Для прискорення такого процесу можна об’єднати адреси в гру- пи під одним іменем мал. 3.2 а потім за допомогою однієї вказівки розсилати повідомлення за всіма адресами групи. Мал. 3.2 Що передбачає етикет електронного листування В Інтернеті існує неформальний кодекс поведінки за яким певним чином регулюється спілкування користувачів між собою — етикет електронного листування. Згідно з ним необхідно керуватися такими правилами: • чітко формулювати тему повідомлення та не лишати поле Тема порожнім • свою думку в листі висловлювати коректно співрозмовника не критикувати й не повчати не прийнято погано писати про третю особу • завжди перевіряти правопис електронного повідомлення • завжди завершувати лист стислим підписом користувача у яко- му крім прізвища та імені можна зазначати телефон або інші контактні дані • не рекомендується відправляти великі за обсягом вкладення до листа • вчасно відповідати на кожне особисте повідомлення. Якщо ти за- йнятий і не можеш дати розгорнуту відповідь доцільно підтверди- ти одержання листа та пообіцяти відповісти найближчим часом • у відповіді на повідомлення залишати його фрагменти — тобто цитувати найсуттєвіші частини листа. Листуючись в Інтернеті ти зазвичай не бачиш співрозмовника тому не можеш знати які емоції він вкладає в те або інше повідомлення. Для передавання своїх емоцій у листах часто використовують смайлики 3. Етикет електронного листування Як користува- тися адресною книгою та ство- рювати списки розсилання Що перед- бачає етикет електронного листування Яких правил слід дотри- муватися для безпечного електронного листування Як можна впорядкову- вати листи в електронній скриньці ТИ ДІЗНАЄШСЯ: Вказівка Додати контакт Kонтакти Редагувати групи

slide 13:

22 23 від англ. a smile — посмішка або емотикони від англ. cлів emotion — емоція та icon — образ табл. 3.1. Таблиця 3.1 Смайлики Значення : Посмішка не сприймайте мене занадто серйозно : Сумна або сердита особа Щаслива особа що підморгує :D Занадто широко відкритий рот від сміху /// Цукерка :-е Розчарування Яких правил слід дотримуватися для безпечного електронного листування Електронна пошта часто використовується для інформаційних атак рекламодавців. Листи що містять такі повідомлення належать до спа- му а люди які займаються їх розсиланням називаються спамерами. Спамом називають небажані електронні листи тобто пошту що над- ходить без згоди користувача. Щоб убезпечити себе від спаму дотримуйся таких правил: • не зазначай свою електронну адресу на сумнівних сайтах • якщо спам все-таки потрапив до твоєї поштової скриньки ніколи не відповідай на ці повідомлення й не користуйся вказаними в них посиланнями. Як можна впорядковувати листи в електронній скриньці Електронна скринька на будь-якому поштовому сервері містить на- бір стандартних папок наприклад Вхідні Відправлені Видалені та ін. Для ефективної роботи з листами можна створювати додаткові вкладені папки аналогічно до структури папок на дисках. Для внесення змін у структуру папок електронної скриньки слід обрати вказівку Керування папками мал. 3.3. При цьому можна ство- рювати нові папки в папці Вхідні перейменовувати раніше створені папки або видаляти їх за допомогою відповідних інструментів. Мал. 3.3 Щоб перемістити листи до потрібної папки слід відмітити ці листи й обрати вказівку Перенести до. У списку наявних папок необхідно обрати ім’я потрібної папки мал. 3.4. Мал. 3.4 Вправа 1. Робота з адресною книгою. Завдання. Створи в адресній книзі групу Однокласники внеси до адресної книги електронні адреси однокласників що працюють ліво- руч і праворуч від тебе. Відправ листа з темою Адресна книга всім адре- сатам групи Однокласники. 1. Відкрий вікно браузера перейди на головну сторінку поштового серве- ра mail.ukr.net введи свій логін та пароль доступу до поштової скриньки й натисни кнопку Увійти. 2. У вікні твоєї поштової скриньки обери вказівку Контакти далі вказівку Редагувати групи. 3. У полі Нова група введи назву Однокласники й натисни кнопку Створити мал. 3.5. Мал. 3.5 4. Обери вказівку Додати контакт. Керування папками Видалити Створити Редагувати Перемістити до

slide 14:

24 25 5. Заповни поля у вікні Новий контакт щоб додати відомості про одноклас- ника який працює праворуч від тебе. У розділі Групи обери посилання обрати групи та натисни кнопку Однокласники мал. 3.7. Збережи зміни. Аналогічно створи новий контакт і додай відомості про однокласника який працює ліворуч від тебе. Мал. 3.6 6. Обери вказівку Написати листа. У поле Кому введи першу літеру назви групи — «О». Зі списку що відкриється обери Однокласники група мал. 3.7. Мал. 3.7 7. Підготуй лист із темою Адресна книга призначений усім адресатам із гру- пи Однокласники. У тексті листа опиши переваги використання адресної книги при створенні листів. 8. Переглянь отримані листи та дай на них відповіді. Вправа 2. Створення власної папки та переміщення листів. Завдання. Створи в папці Вхідні папку Навчання перемісти до неї листи що надійшли від однокласників. 1. У вікні твоєї поштової скриньки обери вказівку Керування папками. 2. У полі Нова папка введи назву папки Навчання та натисни кнопку Створити див. мал. 3.3. 3. Обери вказівку Пошта щоб повернутися до списку листів. 4. Познач листи які надійшли тобі від однокласників установивши позначки ліворуч від заголовків потрібних листів. 5. Обери вказівку Перемістити до див. мал. 3.4 далі в списку папок обери Навчання. 6. Відкрий папку Навчання. Переконайся що всі необхідні листи переміщені до цієї папки. 1. Для чого використовують адресну книгу Які переваги її використання Де в житті ти користувався адресною книгою Де в житті ти бачив як використовується адресна книга 2. Порівняй роботу з адресною книгою на електронній пошті та адресною книгою в мобільному телефоні. 3. Як створити групу контактів У яких випадках зручно користуватися група- ми контактів 4. Що таке етикет електронного листування Як бути ввічливим при корис- туванні електронною поштою Чи завжди потрібно починати лист із звер- нення й завершувати подякою 5. Для чого в електронних листах використовують смайлики 6. Які небажані листи ти можеш отримати електронною поштою Яких правил слід дотримуватися щоб робота з електронною поштою була безпечною 7. Для чого створюють нові папки в електронній скриньці Як перемістити листи до створеної папки 1. Знайди в Інтернеті які ще смайлики крім наведених у таблиці 3.1 вико- ристовують при електронному листуванні. Які графічні зображення відпо- відають цим смайликам Склади лист у якому запропонуй три зображення смайликів які б ти порадив використовувати при листуванні з одноклас- никами. Відправ листа використовуючи контакти з групи Однокласники для одержання відгуків на твою пропозицію. 2. Створи в папці Вхідні власну структуру папок для впорядкування листів. Перемісти листи з папки Вхідні у створені папки. 3. Створи групи контактів Сім’я та Друзі. Які ще групи контактів були б корисними для тебе Створи їх. 4. Створи схему для відображення дій які можна виконувати за допомо- гою адресної книги. Схему можна підготувати наприклад за допомо- гою графічного редактора або текстового процесора. Відправ учителю листа до якого долучи схему як вкладення. Тему листа та потрібний текст придумай самостійно.

slide 15:

26 27 1. По черзі ставте одне одному запитання щодо правил етикету електронно- го листування. Обговоріть чому необхідно дотримуватися таких правил. Наведіть одне одному приклади з якими стикалися ваші друзі чи батьки коли при листуванні не було дотримано такого етикету. 2. Як запобігти потраплянню спаму до комп’ютера Яким чином елек- тронна адреса може стати відомою рекламним агентам Чи завжди персональна електронна поштова скринька захищена Обговоріть у парах. 3. Надішліть одне одному листи з темою Етикет листування. У тексті ли- ста опишіть правила яких слід дотримуватися при листуванні. Наді- шліть одне одному лист у відповідь. У відповіді потрібно внести зміни до вмісту отриманого листа: обрати й залишити лише одне з правил на свій вибір решту тексту з отриманого листа видалити. На початку листа слід навести власні аргументи чому важливо дотримуватися цього правила при листуванні. Обговоріть які помилки допущені в електронному повідомленні мал. 3.8 Мал. 3.8 Вправа 3. Керування папками для поштової скриньки на поштовому сервері gmail.com. Завдання. Досліди як створювати нові папки та переміщувати ли- сти в електронній скриньці на поштовому сервері gmail.com. Створи інструкцію щодо керування папками. Розглянь схему та склади розповідь як пов’язані її складові. Адресна книга Написати листа Етикет електронного листування Список груп Список контактів Я знаю для чого використовують адресну книгу. Я вмію створювати редагувати й видаляти записи в адресній книзі. Я вмію створювати групи контактів в адресній книзі та надсилати листи за списком адрес із групи. Я можу назвати правила етикету електронного листування та пра- вила безпечної роботи при електронному листуванні. Я дотримуюсь етикету електронного листування та правил без- печної роботи в Інтернеті при електронному листуванні. Я вмію працювати із вмістом папок поштової скриньки: створю- вати папки переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої. Адресна книга етикет електронного листування спам.

slide 16:

28 29 Задача 1. Обережно смайлики. Завдання. Бабуся одного із семикласників почала активно вико- ристовувати електронну пошту для спілкування зі своєю великою ріднею. Вона знає що для передавання емоцій при електронному лис- туванні використовують смайлики. Але бабуся має сумнів у тому що використання того чи іншого смайлика буде правильно сприйнято адресатом. Створи презентацію для пояснення призначення смайликів: до кож- ного з них потрібно додати власне фото мал. 5.1 та сформувати відпо- відні поради щодо їх використання в діловому і дружньому спілкуванні. Мал. 5.1 План виконання Для виконання завдання створимо план. № Етап планування Дії які слід здійснити 1 Аналіз умови завдання Прочитати умову завдання. Виділити вхідні дані та очікуваний результат 2 Вибір програмного середовища Обрати програмне середовище для отримання результату: вказане в умові або дібране відпо- відно до його призначення. Для створення пре- зентації зазначеної в завданні можна викори- стати редактор презентацій PowerPoint чи Libre Office Impress № Етап планування Дії які слід здійснити 3 Добір шаблонів заго- товок зразків розв’я- зування завдання Підготувати файл/папку для зберігання розв’язку завдання. Знайти шаблон презентації чи розробити її структуру самостійно. Наприклад потрібну презентацію для запро- понованого завдання можна знайти в папці Електронна пошта 4 Добір матеріалу фото зображення тексти Зображення смайликів знайти в Інтернеті. Зробити власне фото чи фото друзів за їх згодою. Тексти порад знайти в Інтернеті чи написати власноруч 5 Створення презентації Створити презентацію засобами обраного ре- дактора створення презентацій 6 Створення запланованого результату Дізнатись адреси електронної пошти чи ство- рити поштові скриньки. Створити електронного листа де вказати адре- сатів тему записати поради в тексті листа та долучити файл із презентацією 7 Аналіз отриманого результату Врахувати висловлені в листах-відповідях по- бажання та подякувати за них Виконання завдання Виконай завдання спираючись на контрольний список із файла Завдання_Смайлики що зберігається в папці Електронна пошта. Записуй процес виконання завдання щоб можна було повернутись до попереднього кроку. № Крок виконання 1 Для пошуку необхідних відомостей використано пошукову службу вкажи URL-адресу: ______________________________________________________________ 4. Розв’ язуємо задачі

slide 17:

30 31 № Крок виконання 2 Для пошуку зображення смайликів призначення смайликів історії походження тощо використано матеріали з сайтів вкажи URL-адреси: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 4 Для отримання фото можна скористатись _____________________________ Для цього слід попросити _________________________________________________ 5 Розширення імені файлів використаних для збереження власних фото: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 7 Презентацію збережено під іменем: ______________________________________ ______________________________________________________________________________ 8 Підготовано текст листа що містить поради щодо використання смай- ликів: _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Працюємо самостійно Задача 2. Безпека в Інтернеті. Завдання. Дізнавшись про мережні небезпеки ти хочеш написати листа своїм друзям де пояснити правила яких слід дотримуватися щоб зробити роботу з електронною поштою безпечною. Знайди потрібні відомості на сайті Oн-ляндія безпечна веб-країна — http://disted.edu. vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm мал. 5.2 а поради подай у вигляді текстового документа Рекомендації. Мал. 5.2 Задача 3. Рятівники природи. Завдання. Напевне у місцевості де ти проживаєш знайдеться щось таке що можна назвати «раною на тілі природи»: розкидане сміття зламане дерево занедбана клумба тощо. Ти хочеш організувати сво- їх однокласників і допомогти природі. Напиши листа до свої друзів із закликом врятувати природу прикріпи до листа фотографію знайде- ного місця та розішли обраній групі однокласників. Склади план дій і відшукай в Інтернеті корисні для роботи зразки-зображення: при- стосувань для прибирання сміття опори для деревця декору клумби тощо. На лист-відповідь своїх друзів надішли ще один — із планом дій та знайденими зображеннями.

slide 18:

32 33 • Як працювати з об’єктами файлової системи • як здійснювати пошук відомостей в Інтернеті • як листуватися з друзями та вчителем використовуючи електронну скриньку. У папці Документи створи папку Прізвище Ім’я. Створи в ній папку Електронна пошта/Практична робота 1. Під час виконання практичних завдань пам’ятай про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером № Завдання Бали Завдання 1. Відомі твори Підготуй та відправ електронне повідомлення на задану тему 1 Відкрий вікно браузера перейди на головну сторінку пошто- вого сервера mail.ukr.net введи свій логін і пароль доступу до електронної поштової скриньки та натисни кнопку Увійти 1 2 На Робочому столі в папці Електронна пошта\Практична ро- бота\Відомі твори вибери одне із зображень і сформулюй до нього запитання. При формулюванні запитань можна скористатись відповід- ними матеріалами Вікіпедії 2 3 На поштовому сервері у вікні своєї електронної поштової скриньки створи нове повідомлення з проханням відпові- сти на запитання пов’язане з обраним зображенням. Крім запитання введи назву зображення та приєднай файл із зображенням. Лист має бути оформлений за правилами етикету електрон- ного листування 3 1 № Завдання Бали До поля Тема введи текст Відомі твори. Відправ повідомлення сусіду що працює на комп’ютері пра- воруч від тебе та копію — вчителю 2 Завдання 2. Безпека та пароль Підготуй і відправ електронного листа на тему Безпека та пароль із додатковими вкладеннями 1 Відкрий файл Запитання.doc що зберігається в папці Елек- тронна пошта\Практична робота на Робочому столі. Дай відповіді на запитання що містяться в цьому файлі: 1. Що потрібно ввести на сторінці поштового сервера щоб ресурси поштової скриньки стали для тебе доступними 2. Чи можна замінювати великі літери малими при введенні пароля 3. Чи можна допускати щоб під час введення пароля інші особи спостерігали за клавіатурою Відповіді збережи у файлі з іменем Запитання-відповідіN у папці Електронна пошта\Практична робота у своїй папці де N — номер комп’ютера за яким ти працюєш 1 1 1 1 2 2 Підготуй електронне повідомлення на тему Безпека та па- роль у якому запиши повідомлення про відправлення вкла- деного файла з відповідями Запитання-відповідіN. Відправ листа сусіду що працює за комп’ютером праворуч від тебе та копію листа — вчителю 2 1 Завдання 3. Відповідь на листи Перевірити пошту та відправити відповіді 1 На поштовому сервері у вікні твоєї електронної поштової скриньки обери папку Вхідні та створи в ній папку Практич- на робота. Отримай пошту й перемісти всі отримані листи до папки Практична робота 1 2 2 Відкрий папку Практична робота та знайди в ній повідомлен- ня з темою Відомі твори. За допомогою вказівки Переслати відправ повідомлення із запитанням сусіду що працює на комп’ютері ліворуч від тебе. Виконай вказівку Відповісти й дай відповідь на поставлене запитання. За необхідності скористайся пошуком в Інтернеті. Копію листа відправ учителю. Отримай пошту. Переглянь отримані листи 1 2 4 1 1 3 Знайди повідомлення з темою Безпека та пароль. Збережи в папці Електронна пошта\Практична робота у сво- їй папці файл Запитання-відповідіN що приєднаний до ли- ста. Відкрий цей файл і скопіюй його зміст до буфера обміну. Повернись до вікна твоєї електронної поштової скриньки 1 2 5. Практична робота №1. Електронне листування

slide 19:

34 № Завдання Бали 4 Виконай вказівку Відповісти встав до листа текст із буфера обміну й оціни відповіді на запропоновані запитання. При цьому перемісти текст у межах повідомлення так щоб спо- чатку були записані запитання до яких подано правильні відповіді. Копію листа надішли вчителю 6 Завдання 4. Видалення листів та папок Видалити непотрібні листи та папки 1 На поштовому сервері у вікні твоєї електронної поштової скриньки виділи папку Вхідні та видали папку Практична ро- бота з усіма листами що вона містить 1 2 Очисти папку Видалені 1 УЗАГАЛЬНЮЄМО Розділ 2. Моделювання Електронна пошта По што в ий се р в е р Елек тронний лис т Струк т ура Зміс т Пра в и л а ети к ету Від кого Ко му Те ма Вміст Файли Ад ре са Еле к т ронна ск р и н ь к а Бра узер Ло гін Па р о л ь Ад р е сна кн ига

slide 20:

36 37 Що таке предметна галузь Ти вже знаєш що нас оточують різні об’єкти. Кожен об’єкт має свої властивості та їх значення — дані різного типу. Об’єкти що мають однакові властивості можна об’єднувати в групи — класифікувати. З об’єктами також можна виконувати певні дії. Крім того різні об’єкти взаємодіють між собою: планети утворюють Сонячну систему моле- кули утворюють різні сполуки учні та вчителі взаємодіють у школі. Сукупність об’єктів що мають однакові властивості та перебувають у певних відношеннях утворюють предметну галузь. Предметними галузями можуть бути наприклад архітектура про- мислове підприємство транспорт освіта тощо. Предметна галузь — сукупність всіх об’єктів властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі. Предметну галузь часто називають галуззю дослідження об- ластю вивчення чи колом інтересів. В англійській мові це Field of Study. Одну й ту саму предметну галузь можуть досліджувати люди різних професій чи віку. При цьому вони виділяють об’єкти з цієї галузі чи розглядають різні властивості об’єктів залежно від завдання яке ви- конується. Наприклад предметну галузь біологія можуть розглядати учні на уроках науковці в лабораторіях чи дослідники-мандрівники в реальних умовах. Чому люди користуються моделями та створюють їх Об’єкти що оточують людину належать до різних предметних га- лузей і є досить складними. Деякі реальні об’єкти досліджувати в пов- ній мірі складно. Наприклад без додаткового сучасного обладнання неможливо провести наукові дослідження з об’єктами що перебувають на значній відстані зокрема з космічними з дуже малими або дуже великими об’єктами. Саме тому часто реальні об’єкти замінюють їх моделями. При розв’язуванні кожної конкретної задачі людину мо- жуть цікавити лише деякі з властивостей тоді говорять про суттєві властивості об’єктів. Наприклад якщо ви з одно- класниками вирішите висадити на шкільному подвір’ї квітковий го- динник то суттєвими властивостя- ми об’єкта квітка будуть: розмір час цвітіння час розкривання та закривання квітів. Але якщо доби- ратимете квіти для гербарію то вас цікавитимуть зовсім інші властиво- сті: збереження кольору квітки після сушіння ступінь усушки тощо. На основі даних про властивості що є суттєвими в конкретній си- туації можна створити інший об’єкт який спрощено відображатиме основні властивості реального. Такі спрощені об’єкти називають моде- лями мал. 6.1. Модель об’єкта Динозавр Модель явища Зміни дня і ночі та пір року Модель процесу Рух електронів навколо ядра Мал. 6.1 Модель — спрощене подання реального об’єкта явища чи процесу. Слово модель походить від латинського modulus міра зразок норма й означає копію або образ. 6. Поняття моделі Що таке предметна галузь Чому люди користуються моделями та створюють їх Яку модель називають інформаційною Як можна класифікувати моделі ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

slide 21:

38 39 Модель — це матеріальний або уявний об’єкт який у процесі вивчен- ня навчання замінює реальний об’єкт-оригінал зберігаючи важливі для даного дослідження типові властивості оригіналу. Люди створюють і використовують моделі з різних причин: • оригінал уже не існує або ще не існував. Наприклад розробни- ки науково-популярного фільму «Прогулянки з динозаврами» використовували під час зйомки моделі вимерлих тварин. А бу- дівельники спочатку працюють із моделлю будинку для цього створюють її з пластику чи креслять на папері • розміри оригіналу не дають змоги ефективно досліджувати його. Наприклад вивчати явище зміни дня і ночі пір року на планеті Земля можна за допомогою спеціальної моделі оскільки реальне дослідження обмежене значними розмірами Землі та Сонця • дослідження оригіналу може призвести до значних матеріальних втрат і шкодити здоров’ю людини. Наприклад уявлення про ро- боту органів людини студенти-медики спочатку отримують за допомогою спеціальних моделей а випробування літака варто здійснювати спочатку на моделі через його високу вартість. Для опису або дослідження одного й того самого об’єкта можна вико- ристовувати декілька моделей мал. 6.2. Це залежить від призначення моделі. Мал. 6.2 І навпаки для опису та дослідження різних об’єктів може бути ви- користано одну й ту саму модель. Наприклад модель підлоги в кімнаті вікна у тролейбусі присадибної ділянки можна подати за допомогою геометричної фігури — прямокутника. Отже у процесі пізнання та практичної діяльності людина широко застосовує різноманітні моделі для дослідження існування реального об’єкта в різних ситуаціях. Більше того будь-яка наука починається з розробки моделей. Яку модель називають інформаційною Часто модель об’єкта можна подати не за допомогою спрощеного ма- теріального об’єкта а за допомогою описів формул зображень схем таблиць креслень графіки тощо мал. 6.3. Таку модель називають інформаційною. Інформаційна модель — це модель яка описує інформаційні про- цеси або містить опис об’єкта у якому вказано лише суттєві вла- стивості важливі для розв’язування конкретної задачі. Мал. 6.3 Інформаційні моделі одного й того самого об’єкта призначені для різних цілей можуть бути різними. Наприклад розклад руху потя- гів — це інформаційна модель яка може бути подана у формі схеми таблиці тексту. Процес створення моделі зокрема інформаційної називається моделюванням. Моделювання — це процес дослідження властивостей об’єкта на основі створення відповідної моделі. Як можна класифікувати моделі Усе розмаїття моделей з якими має справу людина можна класифі- кувати за різними ознаками: предметною галуззю способом і формою подання фактором часу та іншими мал. 6.4.

slide 22:

40 41 Мал. 6.4 За способом подання моделі поділяють на матеріальні та інформа- ційні. Наприклад дитячі іграшки — це моделі реальних об’єктів. Такі моделі називають фізичними або матеріальними. Матеріальна модель — це модель яка відтворює геометричні та фізичні вла- стивості об’єкта-оригінала. Вона завжди має реальне втілення. Приклади матері- альних моделей: макети різноманітних споруд технічних конструкцій геогра- фічні карти тощо. За формою подання розрізняють вер- бальні та знакові інформаційні моделі мал. 6.5. Мал. 6.5 Знакова інформаційна модель — це модель у якій властивості об’єкта описуються за допомогою певної системи знаків: математич- них виразів і рівнянь фізичних чи хімічних формул нотних записів тощо. Наприклад за допомогою відомої тобі формули S vt описують відстань яку проїхав автомобіль із швидкістю v за час t. А сімейна фо- тографія є прикладом образної моделі. Вправа 1. Використання моделей людьми. Завдання. За матеріалами веб-сторінки Шкала масштабів Всес- віту знайди підтвердження причин використання людьми моделей мал. 6.6. Доповни відповідну інформаційну модель у середовищі текстового процесора користуючись шаблоном Побудова_моделей що збережений у папці Моделювання. Мал. 6.6 1. Завантаж із папки Моделювання шаблон Побудова_моделей.dotx По- будова_моделей.ott. Поміркуй які зображення можуть підтверджувати запропоновані причини використання людьми моделей замість реальних об’єктів. 2. Скористайся матеріалами веб-сторінки Шкала масштабів Всесвіту http://s02.yapfiles.ru/files/531066/SHkala_masshtabov_Vselennoy_v.2.swf для пошуку потрібних зображень. Для цього спершу за вказаною адресою ознайомся із правилами роботи з веб-сторінкою. 3. Запусти модель шкали масштабів Всесвіту. 4. Знайди потрібні зображення. Скопіюй зображення в буфер обміну та додай їх до текстового документа. Повторюй зазначену дію доти доки інформа- ційна модель відповіді не буде побудована. 5. Збережи файл під іменем Модель власної структури папок. Вправа 2. Прокладаємо маршрут. Завдання. Створи модель руху від населеного пункту твого місця проживання до столиці України за допомогою програми Google Earth. Моделі

slide 23:

42 43 1. Перевір наявність з’єднання з Інтернетом. 2. У Головному меню перейди за вказівкою Усі програми/Google Earth/Google Планета Земля. Мал. 6.7 3. У вікні що відкриється обери вказівку Прокласти маршрут на яку вказує червона стрілка на малюнку 6.7. 4. У полі А введи назву твого населеного пункту а в полі В — Київ: 5. Заверши прокладання маршруту натисненням відповідної кнопки. Ви- знач яку відстань слід проїхати та які поради щодо маршруту надаються ресурсом. 6. У правому верхньому куті вікна програми знайди об’єкт . Перемі- сти його на карту. Переконайся що ти отримав модель ЗD-подорожі на місцевості. 1. Чи можна вважати людину об’єктом дослідження 2. Що називають предметною галуззю 3. Що розуміють під поняттям модель Що таке інформаційна модель 4. Чому для одного реального об’єкта можна створити декілька моделей 5. Чим визначається вибір суттєвих властивостей на основі яких буде ство- рюватися модель 6. Які особливості мають інформаційні моделі 7. Як можна класифікувати моделі 8. Запитай у батьків чи вони колись використовували інформаційні моделі. 1. Запропонуйте моделі які можна використати в кожному з випадків. Назвіть їх види. Об’єкт Модель Вид моделі Класна кімната Графічна S ab Родина Знакова

slide 24:

44 45 2. З переліку назв різних моделей виділіть матеріальні та інформаційні: • глобус • іграшковий автомобіль • атлас з історії • збірка поезій • план евакуації школи • м’яч • схема руху потягів метрополітену Обговоріть у парах. Продовжте список. 3. До кожної з поданих на мал. 6.4 ознак класифікації наведіть по три приклади моделей. Обговоріть у парах. 1. Визнач моделі об’єктів в описаних ситуаціях і встанови причину їх використання замість їхніх реальних аналогів. • На уроках географії учні вивчають рельєф за допомогою фізичної карти світу. • Конструктори АКБ «Антонов» завершили випробування комп’ютер- ної моделі нового літака. • За допомогою комп’ютерних технологій науковцям вдалося від- творити вигляд та поведінку прадавніх тварин. • Курсанти пройшли курс навчання водінню літаків на тренажерах. • В офтальмології широко застосовується штучний кришталик. 2. Наведи приклади фізичних моделей які трапляються щодня знакових моделей які трапляються при вивченні інших предметів: географії хімії біології тощо графічних інформаційних моделей які подаються за допомогою карт схем креслень графіків. Визнач які моделі тобі трапляються найчастіше. Склади схему класифікації таких моделей. Ознаки класифікації добери самостійно. 3. Запропонуй моделі для вивчення об’єктів відповідно до запропонова- ної мети. Скористайся прикладом. Об’єкт процес явище Мета Модель Будинок Закладання фундаменту План креслення Людина Пошиття одягу Рух автомобіля Визначення відстані яку пройде автомобіль з деякою швидкістю за деякий час Вітер Визначення напряму вітру Вправа 3. 3D-модель. Розглянь модель подану за адресою http://www.zygotebody. com/nav1.3781.578.34. Досліди призначення кнопок меню середовища що завантажилось. Зроби висновок про відповід- ність значків у меню та вигляду моделі. До якого із видів мо- делей можна віднести розглянуту модель Розглянь схему та поясни зв’язок між її об’єктами. Я можу пояснити що таке предметна галузь. Я розумію що називають моделлю. Я можу навести приклади моделей для процесів чи об’єктів що мене оточують. Я можу пояснити чим відрізняються інформаційні моделі від матеріальних. Я можу описати форми подання інформаційних моделей. Я можу навести приклади інформаційних моделей поданих у зна- ковій формі. Я можу навести приклади інформаційних моделей поданих у таб- личній формі. Я розумію що таке моделювання. Предметна галузь модель інформаційна модель моделювання. Інформаційні Матеріальні Моделі Об’єкт Об’єкт Предметна галузь Властивості об’єктів Взаємо- зв’язки між об’єктами Знакові Вербальні

slide 25:

46 47 З яких етапів складається процес створення інформаційної моделі Матеріальний і нематеріальний об’єкт можна розглядати як модель що дає змогу досліджувати властивості реального об’єкта. Чітких правил створення моделі не існує. Однак завжди потрібно спочатку виконати постановку задачі: визначити мету створення мо- делі початкові вхідні дані та передбачувані результати а також ви- ділити основні етапи її створення мал. 7.1. Інформаційна модель є обов’язковою при створенні моделі будь-якого типу. Мал. 7.1 Постановка задачі завжди передує розробці інформаційної моделі. Спочатку задача формулюється звичайною мовою — здійснюється її опис. На цьому етапі важливо визначити об’єкт моделювання детально описати його властивості з’ясувати які з них є суттєвими для даної задачі та визначити очікуваний результат. У результаті створюється вербальна інформаційна модель. Наприклад для дослідження того як працює фонтан «Змія» розташований у дендрологічному парку Софіївка можна створити матеріальну модель яка реалі- зовуватиме систему подачі води даного фонтану. При цьому суттєвими власти- востями об’єкта фонтан буде застосована технологія. Якщо людина хоче створити подібний фонтан у себе в маєтку суттєвою властивістю є наприклад його зовнішній вигляд. На етапі розробки самої моделі спочатку проводиться формаліза- ція — етап переходу від словесного опису зв’язків між об’єктами та їх властивостями до побудови інформаційних моделей за допомогою деякої формальної мови кодування мова схем мова математики тощо. Як правило результатом формалізації є знакова модель: математична схема графік таблиця тощо. Формалізація — процес створення інформаційної моделі за до- помогою формальних мов при якому здійснюється перехід від словесного опису зв’язків між виділеними властивостями об’єкта до опису який використовує деяку мову кодування мова схем мова математики тощо. Часто використовують знакову форму подання моделі наприклад карти місцевості креслення електричні схеми графіки зміни темпе- ратури повітря об’ємів виробництва тощо. Якщо між величинами які характеризують об’єкт чи процес вста- новлено співвідношення у вигляді математичних рівнянь та формул то говорять про створену математичну модель. За допомогою математичних моделей описуються розв’язки різних логічних задач фізичних процесів. Наприклад модель рівномірного прямолінійного руху описується рівнянням: x x 0 + v · t. При опрацюванні математичних моделей виконують відповідні ма- тематичні операції — розв’язують рівняння та нерівності. Математичне моделювання сьогодні активно застосовується в різних галузях діяльності людини: медицині економіці плануванні прогно- зуванні управлінні проектуванні машин механізмів і систем тощо. 7. Етапи створення інформаційної моделі З яких етапів складається процес створення інформаційної моделі Для чого вико- ристовується комп’ютерне моделювання Як створювати інформаційні моделі в різних програмних середовищах ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

slide 26:

48 49 Знакові форми подання інформаційної моделі можуть бути комп’ю- терними та некомп’ютерними. Оскільки знакова форма доступна для опрацювання за допомогою комп’ютера то можна створювати комп’ю- терну модель тобто інформаційну модель реалізовану за допомогою комп’ютерних програм. Для чого використовується комп’ютерне моделювання У наш час комп’ютерне моделювання як потужний засіб пізнання світу стало провідною інформаційною технологією в ряді наук і галу- зей практичної діяльності для дослідження явищ і процесів у природі та суспільстві. Моделі що досліджуються за допомогою комп’ютера можуть опису- вати досить різноманітні об’єкти такі як мости архітектурні споруди літаки тощо а також імітувати їх функціонування протікання різно- манітних процесів пов’язаних із ними. Дослідження таких моделей дає змогу вивчити властивості багатьох об’єктів без безпосереднього доступу до них. Це дає можливість суттєво зменшити матеріальні та часові витрати для вивчення властивостей ще не споруджених будин- ків мостів літаків двигунів тощо. Крім виконання числових розрахунків комп’ютерне моделюван- ня дає змогу відтворити явища які в реальних земних умовах людині відтворити не під силу. Це наприклад рух материків дія землетрусів народження нової зірки зміна напрямків морських підводних течій тощо. При вивченні цих явищ на допомогу приходять комп’ютери та програми які складаються кваліфікованими програмістами разом із фахівцями: фізиками географами біологами тощо. Комп’ютерне моделювання має також унікальні можливості для опису й розрахунку експериментів які небажано виконувати в реаль- ному житті. Це наприклад моделі ядерного вибуху пожежі на під- приємстві військових дій зіткнення автомобілів чи поїздів тощо. За допомогою комп’ютерних моделей можна досить точно отримати деталі цих катастрофічних процесів. Як створювати інформаційні моделі в різних програмних середовищах Існують різні програми для створення опрацювання та досліджен- ня інформаційних моделей. Одну й ту саму задачу можна розв’язати скориставшись різними програмами. Обране програмне середовище дає змогу за певним алгоритмом створювати інформаційну модель. Добір потрібних програм для створення інформаційної моделі залежить від мети її створення знань й умінь дослідника призначення обраного комп’ютерного середовища. Розглянемо наприклад інформаційні моделі історичного центру міста Львова: Модель Мета побудови Програмне середов ище Допомога для орієнтування туриста на місцевості Графічний редактор Здійснення віртуальної екскурсії Редактор 3D-графіки Неможливо уявити об- раз міста Львова без знаменитого Оперно- го театру. Так Націо- нальний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької дивовижно поєднав у собі архітектурні стилі неорене- сансу й необароко модерну й сецесії. З його величної сцени лунали голоси багатьох відомих світових виконавців. Ознайомлення з історичними відомостями про центр Львова Текстовий процесор Згадка про екскурсію центром м. Львова Редактор презентацій Комп’ютерні програми для створення всіх моделей окрім другої ви вже вивчали на уроках інформатики. Оперний театр

slide 27:

50 51 Вправа 1. Створення інформаційної моделі в середовищі текстового процесора. Завдання. Задано порядок синтаксичного розбору словосполучення який міститься у файлі Розбір у папці Моделювання. Добери з бібліоте- ки організаційних діаграм текстового процесора інформаційну модель тексту такого розбору. 1. Відкрий файл Розбір який міститься в папці Моделювання на Робочому столі. Файл Розбір.docх збережи з тим самим іменем у папці Моделювання власної структури папок. Примітка. Об’єкт текст який складає вміст відкритого файла нале- жить до декількох предметних галузей. Одна з них наприклад — це пред- метна галузь «Текстовий документ» інша — «Синтаксичні розбори». 2. Для предметної галузі «Текстовий документ» створи організаційну діаграму за зразком мал. 7.2. Для цього встанови такі значення властивостей об’єк- та текст: шрифт тип шрифта — Calibri стиль накреслення — курсив роз- мір — 13 колір — чорний абзац вирівнювання — за лівим краєм відступи — на 1 см міжрядковий інтервал — одинарний список тип — нумерований сторінка поля — усі поля по 2 см орієнтація — книжкова макет — А4. 3. Для предметної галузі «Синтаксичні розбори» створи організаційну діагра- му за зразком мал. 7.3. Примітка. Оскільки вказівки які складають синтаксичний розбір є рівноправними повинні слідувати одна за одною у вказаній послідовності і виключають довільне трактування то як модель такого синтаксичного розбору можна обрати модель із колекції діаграм — ступінчастий процес. Мал. 7.2. Мал. 7.3. 4. Збережи зміни у файлі Розбір.docх. Вправа 2. Створення плану евакуації в середовищі графічного редактора. Завдання. Створи план евакуації з комп’ютерного класу кабінет № 6 учнів деякої школи на основі загального плану евакуації. 1. Відкрий файл План евакуації мал.7.4 що міститься в папці Моделювання на Робочому столі. Мал. 7.4 2. Визнач призначення цієї моделі та суттєві властивості об’єктів які врахо- вувалися при її створенні. 3. У середовищі графічного редактора створи схему евакуації з кабінету ін- форматики деякої школи кабінет № 6. Познач напрям руху учнів і вчителя під час евакуації червоними стрілками. 4. Внеси зміни в пояснення схеми додавши призначення червоної стрілки. 4. Створену схему збережи у файлі План.jpg в папці Моделювання твоєї структури папок. Вправа 3. Створення та дослідження комп’ютерної моделі в середо- вищі GRAN-2D. Завдання. Використовуючи програму GRAN-2D досліди що при накладанні паралельні прямі збігаються. 1. Завантаж середовище GRAN-2D. Обери розділ меню Об’єкт мал. 7.5. У списку послуг що відкриється обери послугу Створити/Точка. 2. У вікні що відкриється вкажи координати точки А: x –3 y 1. Натисни кнопку Застосувати. Вирівнювання Поля Відступ Орієнтація Інтервал Макет Шрифт Абзац Сторінка Документ Тип Накреслення Розмір Колір

slide 28:

52 53 Мал. 7.5 3. Аналогічно побудуй точки В1 3 та С–3 –1. Переконайся що в сис- темі координат побудовані точки мають вказані координати. Для цього в полі Перелік об’єктів виділи потрібний об’єкт наприклад точку В і в полі Характеристики поточного об’єкта розглянь запис про координати вибраної точки. Якщо в Полі побудови не поміщаються всі точки то зменш масштаб координатної площини за допомогою Інструментів масштабування. 4. Побудуй пряму яка проходитиме через точки А і В. Для цього в меню Об’єкт/Створити обери вказівку Пряма що проходить через дві точки. Вве- ди координати побудованих точок мал. 7.6 і натисни кнопку Застосувати. Мал. 7.6 5. Побудуй пряму паралельну даній яка проходить через точку С. Скори- стайся відповідною вказівкою в меню Об’єкт/Створити. 6. Проведи експеримент. Наведи вказівник миші на точку С. Коли він набуде вигляду «руки» перемісти точку С на дві одиниці вгору. Перевір що побу- довані прямі збігаються. Зроби висновки. 1. Чи існує універсальний алгоритм створення інформаційних моделей Від- повідь поясни. 2. З яких етапів складається процес створення інформаційної моделі Чи можна змінювати послідовність етапів створення інформаційної моделі 3. Від чого залежить вибір форми подання інформаційної моделі Наведи конкретні приклади. 4. Чи можна створити одну й ту саму модель за допомогою різних програм 1. У середовищі графічного редактора створи інформаційну модель свого родинного дерева. 2. Створи інформаційну модель домашньої бібліотеки. Використай для цього діаграми текстового процесора. 3. Для шкільної урочистої лінійки ти плануєш обгородити шкільний май- данчик кольоровими прапорцями. Створи математичну комп’ютерну модель розв’язування цієї задачі. 1. Поясніть різницю між матеріальною й інформаційною моделлю літака. 2. Наведіть приклади задач розв’язування яких неможливе без комп’ю- терного моделювання. Обговоріть у парах. 3. Пограйте у гру «Модель — середовище створення». Один учасник нази- ває об’єкт чи процес а інший — програмне середовище для її створен- ня. Перший учасник має висловити припущення чому вказано саме це програмне середовище. Після обговорення поміняйтесь у парі ролями. Вправа 4. Створення моделі школи майбутнього. Завдання. У рамках дитячого архітектурного конкурсу «Школа майбутнього» — 2013 http://vynahidnyk.org/konkursy/287.html учні створювали матеріальну модель школи за допомогою LEGO мал. 7.7. Характеристики поточного об’єкта Перелік об’єктів Поле побудови Інструменти масштабування Меню

slide 29:

54 55 Мал. 7.7 Досліди за допомогою яких програмних середовищ можна створити моделі «школи майбутнього». Створи власну модель такої школи в одному із середо- вищ та обґрунтуй свій вибір. Надішли модель електронною поштою вчителю та двом своїм однокласникам для обговорення. Розглянь схему встанови потрібні зв’язки між її елементами та склади коротке повідомлення: Я розумію як створювати інформаційну модель. Я можу навести приклади інформаційних моделей. Я можу описати процес створення інформаційної моделі в середовищі текстового процесора графічного редактора редактора презентацій. Я можу навести приклади інформаційних моделей створених у різ- них програмних середовищах. Інформаційна модель формалізація. • Як працювати в середовищі текстового процесора • які інструменти графічного редактора використовують для створення зображень та текстових написів. У власній папці створи папку Практична робота 2. Під час виконання практичних завдань пам’ятай про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером № Завдання Бали Завдання 1. Будинок Твоя родина планує побудувати заміський будинок. Створи інформаційну модель цього будинку в середовищі графічного редактора 1 Встанови що із переліченого можна віднести до суттєвих властивостей будинку: кількість поверхів кількість кімнат кількість вікон колір стін форма кімнат розмір будинку та його кімнат призначення кімнат. Задай значення обраних властивостей 2 2 Створи опис будинку в середовищі текстового процесора 2 3 На основі опису створи інформаційну модель — план будинку в середовищі графічного редактора. Створи потрібні зобра- ження та підпиши назви кімнат 5 4 Збережи файл із моделлю з іменем Будинок_Прізвище.jpg у своїй структурі папок. Надішли файл із складеною моделлю на електронну скриньку адресу якої вкаже вчитель 1 Завдання 2. Твоя кімната Створи інформаційну модель розташування меблів у кімнаті 1 Розглянь малюнок Вигляд_кімнати.jpg який міститься в пап- ці Моделювання\Кімната. Визнач суттєві властивості об’єкта кімната 2 2 Визнач суттєві властивості меблів зображених на малюнку. Врахуй які форми мають меблі як вони розташовані. Вста- нови які геометричні фігури можуть бути їх моделями 2 8. Практична робота 2. Створення інформаційних моделей у різних програмних середовищах Постановка задачі Форма лізація Інформаційна модель Форма подання інформаційної моделі Суттєві властивості об’єктів Опис зв’язків між об’єктами Опис зв’язків між мовою кодів

slide 30:

56 57 № Завдання Бали 3 Обери зручне на твою думку середовище графічний ре- дактор редактор презентацій чи текстовий процесор для створення інформаційної моделі. Поясни свій вибір 1 4 Створи модель засобами обраного середовища 4 5 Збережи файл зі створеною моделлю з іменем Кімната_Пріз- вище у своїй структурі папок. Надішли файл із моделлю на навчальну електронну скриньку 1 Завдання 3. Мова У середовищі текстового процесора створи інформаційну модель Частини мови якщо відомо що в українській мові розрізняють дві групи частин мови: самостійні іменник прикметник дієслово прислівник займенник числівник та службові прийменник сполучник займенник 1 Встанови які відомості будуть подані в інформаційній моделі Частини мови та які є зв’язки між ними 1 2 Створи новий документ у середовищі текстового процесо- ра. Добери яку схему з колекції діаграм можна використати для створення моделі Частини мови. Заповни схему так щоб вона відображала відому класифікацію частин мови 5 3 Збережи файл зі створеною моделлю з іменем Мова_Пріз- вище у своїй структурі папок 1 4 Надішли файл із моделлю на електронну скриньку вчителя 1 Завдання 4. Планета Земля Розглянь малюнок і створи модель внутрішньої будови Землі засобами текстового процесора Земна кора 5 – 7 км Астеносфера 50 – 250 км Мантія 2900 км Ядро 3500 км Зовнішнє Внутрішнє № Завдання Бали 1 Встанови за малюнком які частини розрізняють у внутрішній будові планети Земля. Визнач порядок їх розташування 2 2 Створи новий документ у середовищі текстового процесора. Добери яку схему з колекції діаграм можна використати для створення моделі земної поверхні. Заповни схему так щоб вона відображала відомості як на малюнку 5 3 Збережи файл із моделлю з іменем Земля в папці Практична робота 2 твоєї структури папок. Надішли файл із моделлю на електронну скриньку адресу якої вкаже вчитель. 1 Завдання 5. Учні Намалюй інформаційну модель яка ілюструє взаємовідносини групи учнів що складається з однокласників між якими існують такі стосунки: дружать Андрій і Даша Андрій Маша і Катя Даша і Саша Саша і Андрій 1 Визнач за описом скільки учнів є у групі за умови що їхні імена не повторюються. Встанови між якими учнями існують дружні зв’язки 3 2 У графічному редакторі створи новий документ. Розмісти імена учнів на полотні малюнка. З’єднай імена дітей лініями що ілюструють дружні стосунки. Встанови за намальованими лініями з ким товаришує Андрій 4 3 Користуючись моделлю визнач з ким Андрій може поділи- тися секретом не ризикуючи що він стане відомим комусь іншому крім його друзів. Виділи іншим кольором друзів Андрія 1 4 Збережи створену модель у папці Практична робота2 твоєї структури папок з іменем Друзі_Андрія.jpg. Надішли файл із моделлю на навчальну електронну скриньку 1

slide 31:

58 59 Що таке карти знань Однією з форм подання інформаційних моделей є карти знань. Карта знань — це засіб для графічного подання інформаційної мо- делі що передбачає відображення об’єктів певної предметної галузі та зв’язків між ними. Англійською Mind map — карта розуму пам’яті думок асоціа- тивна карта ментальна карта інтелект-карта схема мислення асоціативна діаграма. Об’єкти назви терміни зображення для наочності на карті знань зв’язані гілками що відходять від центрального поняття або ідеї від- повідної предметної галузі. Наприклад інформаційну модель про деякі країни що містить ві- домості про столицю герб і прапор держав можна подати у вигляді таблиці. Назва країни Зображення прапора країни Столиця Герб Польща Варшава Назва країни Зображення прапора країни Столиця Герб Україна Київ Словаччина Братислава Угорщина Будапешт Росія Москва Молдова Кишинів Білорусь Брест Румунія Бухарест Відповідна карта знань мал. 9.1 демонструє зв’язки між країнами й Україною та орієнтовне їх географічне розміщення. 9. Карти знань Що таке карти знань Для чого можна вико- ристовувати карти знань Яких правил слід дотриму- ватися під час створення карт знань Як створювати карти знань ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

slide 32:

60 61 Мал. 9.1 Для чого можна використовувати карти знань Карти знань застосовують для створення інформаційних моделей візуалізації нових ідей фіксування та структурування даних аналізу та впорядкування даних класифікації понять відображення процесів прийняття рішень тощо. Цей спосіб має багато переваг перед іншими способами запису інформаційних моделей мал. 9.2. Мал. 9.2 Такий спосіб подання інформаційних моделей використовують та- кож як засіб для навчання організації розв’язування задач прийнят- тя рішень при написанні статей та інших творів. На відміну від ліній- ного тексту карти знань не лише зберігають факти а й демонструють взаємозв’язки між ними що забезпечує краще розуміння матеріалу. За допомогою карти знань можна зобразити інформаційну модель що містить матеріали про об’єкти певної предметної галузі та демон- струє зв’язки між окремими об’єктами. Наприклад інформаційна мо- дель на малюнку 9.3 містить відомості про одиницю вимірювання — метр і демонструє її зв’язок з поняттями які належать до предметної галузі «Одиниці вимірювання». Мал. 9.3 Одиниці вимірювання Довжини Площі Швидкості Часу Об’єму Маси міліметри кв. міліметр сантиметр кв. сантиметр дециметр кв. дециметр метр кв. метр секунда куб. дециметр м/с кілометр ар хвилина літр куб. метр куб. сантиметр куб. міліметр міліграм грам центнер тонна кілограм гектар година доба рік км/год

slide 33:

62 63 Карти знань — досить привабливий інструмент проведення презен- тацій мозкових штурмів планування свого часу запам’ятовування великих обсягів даних самоаналізу власного навчання й розвитку. Карти знань можуть містити текст малюнки позначки файли поси- лання на ресурси Інтернету тощо. Карти знань застосовують для навчання конспектування книг підготовки матеріалу з певної теми розв’язування творчих завдань генерування ідей та їх візуалізації відображення різних шляхів розв’я- зування проблем при пошуку ефективного розв’язку структурування посібників статей рефератів доповідей планування та розробки про- ектів різної складності складання списків справ спілкування розвит- ку інтелектуальних здібностей вирішення особистих проблем. Яких правил слід дотримуватися під час створення карт знань Карти знань створюють за певними правилами: • основне поняття інформаційної моделі об’єкт уваги сфокусовано в центрі мал. 9.4 • теми та ідеї пов’язані з основним поняттям розходяться від центра • гілки пояснено й позначено ключовими словами й образами • ідеї наступного порядку рівня також зображено у вигляді гілок що відходять від центральних гілок і т.д. Мал. 9.4 Як створювати карти знань Карти знань можна зображати на папері або на дошці вручну. Але зручнішим та ефективнішим є їх створення з використанням різного програмного забезпечення що розроблене для роботи з картами знань. Сьогодні існує достатня кількість безкоштовних для користувачів про- грам для створення карт знань. Є і такі за користування якими потріб- но сплатити певні кошти. Деякі такі програми потребують попередньо- го встановлення на комп’ютері інші реалізовані як онлайн-ресурси і їх використання передбачає наявність інтернет-зв’язку. Розглянемо алгоритм побудови карти знань у середовищі FreeMind яке можна завантажити з Головного меню комп’ютера чи ярлика програми . Зрозуміло що спочатку цю програму має бути встановлено на комп’ютер. Вікно редактора карт знань FreeMind мал. 9.5 містить меню набір інструментів і робоче поле. Набір значків Робоче поле Вузол карти Панель інструментів Меню Мал. 9.5 Робоче поле призначене для створення карти знань: введення тексту для вузлів і встановлення зв’язків між вузлами редагування та форма- тування введеного тексту стандартних позначок і малюнків. Після завантаження редактора центральний вузол із текстом Нова асоціативна карта розміщується в центрі робочого поля. Для того щоб змінити текст у вузлі двічі клацають лівою кнопкою миші або в кон- текстному меню вузла обирають вказівку Редагувати. Дію редагування чи форматування вмісту вузла можна здійснити у вікні Змінити текст у редакторі яке викликається відповідною вказівкою в контекстному меню вузла мал. 9.6. Інструменти що використовуються для форма-

slide 34:

64 65 тування тексту у вузлі нагадують окремі інструменти роботи з текстом у середовищі текстового процесора. Завершують редагування натис- ненням кнопки Гаразд. Мал. 9.6 Дії зі складовими карти їх створення переміщення редагування форматування тощо можна виконати за допомогою відповідних вка- зівок контекстного або головного меню програми мал. 9.7. Дії які найчастіше використовують при роботі з картою винесені на панель інструментів мал. 9.8. Мал. 9.7 Мал. 9.8 У вузол можна додати текст зображення файл посилання. Декіль- ка вузлів можна об’єднати у групу — хмару мал. 9.9. Мал. 9.9 Створену карту знань зберігають за допомогою вказівок меню Файл. Якщо передбачається що карту не будуть більше редагувати чи фор- матувати її можна експортувати в документи різних форматів у тому числі і як графічне зображення. Файл карти знань має розширення mm. Вправа 1. Редагуємо карту знань. Завдання. Відредагуй карту знань Пори року.mm за зразком мал. 9.10. Збережи її як малюнок. Мал. 9.10

slide 35:

66 67 1. Запусти на виконання програму FreeMind. Відкрий файл Пори року.mm що міститься в папці Моделювання. 2. Виділи вузол Літо та обери вказівку Вставити/Хмара. 3. У контекстному меню створеної хмари обери вказівку Колір хмари. На па- літрі кольорів обери зелений колір. 4. Виділи вузол Літо та натисни піктограму із зображенням метелика. 5. Виконай аналогічні дії для інших вузлів карти. 6. Встанови для центрального вузла карти миготливий ефект. Для цього в меню Формат обери вказівку Миготливий вузол. Додай до центрального вузла піктограму . Якщо обране зображення слід видалити використо- вуй що міститься у верхній частині списку піктограм. 7. Заверши редагування карти та збережи зміни. Збережи карту у своїй структурі папок як малюнок обравши в меню Файл вказівку Експортувати/ Як jpeg…. 8. Відкрий файл Пори року.jpeg. Переконайся що всі складові карти є в наяв- ності але миготливість центрального вузла не збережена. Зроби висновок. Вправа 2. Родовід. Завдання. Створи інформаційну модель твого родоводу у вигляді дерева роду що містить фото твоїх родичів і посилання на сторінку в Інтернеті на якій подано відомості про населений пункт де народилася особа. 1. Запусти на виконання програму FreeMind. Обери вказівку Файл/Новий. 2. Створи інформаційну модель у вигляді дерева роду у вузлах якого зазнач імена твоїх найближчих родичів: мами батька бабусь і дідусів по маминій та батьковій лінії. 3. Переміщуй вузли так щоб вони були розташовані компактно. 4. Додай до центрального вузла твоє родинне фото. Для цього обери вказівку контекстного меню Вставити/Вибрати файл з картинкою. Збережи карту з іменем Родовід.mm. 5. Знайди в Інтернеті сайт чи веб-сторінку про населений пункт у якому на- родилась наприклад твоя мама. Скопіюй адресу з поля адреси браузера. 6. Додай посилання до вузла Мама обравши вказівку контекстного меню Вставити/Вказати посилання текстове поле. Переконайся що за вказів- кою можна перейти до сайта. 7. Виконай аналогічні дії для всіх рідних із твого родового дерева. Якщо хтось із них народився в одній місцевості — зв’яжи два вузли між собою. Для цього виділи два вузли мишею при натисненій клавіші Ctrl і в контекстному меню обери Вставити/Створити зв’язку. Перенеси лінію зв’язки так щоб вона не перекривала об’єкти на карті. 8. Добери серед набору піктограм такі які демонструють рід занять кожного із членів твоєї родини. Чи достатньо для цього зображень 9. Збережи карту твого родоводу. Надішли її собі на власну електронну скриньку та продемонструй вдома батькам. Можливо вони допоможуть тобі продовжити карту. Вправа 3. Створення карти знань для уроку. Завдання. Склади інформаційну модель навчального матеріалу останнього уроку історії у вигляді карти знань використовуючи такі алгоритм і рекомендації. Алгоритм створення карт знань 1. Відкрий вікно програми FreeMind. 2. У центральному вузлі карти знань замість «Нова асоціативна карта» запиши тему уроку. Сформулюй її стисло й точно та або додай зображення. 3. Розділи тему на кілька самостійних підтем тобто створи розгалуження до найголовніших підрозділів від яких у свою чергу відходять розгалуження до інших підтем. 4. На гілках розміщуй слова або картинки залежно від обраної ідеї і теми. 5. Визнач основні завдання й дії. У всіх розгалуженнях подай ключові слова що їх характеризують та змушують пригадати те чи інше поняття. 6. Знайди всі зв’язки та подай їх на карті знань. 7. Розстав пріоритети. Для цього використай піктограми в лівій панелі вікна програми. Наприклад 8. Використай різні візуальні засоби. 9. Збережи відповідну карту в середовищі. 1. Створи інформаційну модель основних подій що відбуваються у творі який ви зараз вивчаєте на уроках літератури. Подай її у вигляді карти знань. 2. Створи карту знань для відображення 4–5 різних професій якими ти хотів би оволодіти. Додай до карти знань зображення що ілюструють обрані тобою професії. 3. Створи інформаційну модель Домашнє завдання у вигляді карти знань. Скористайся записами в щоденнику і створи карту нагадування та за- писів. Додай у вузли карти посилання на сайти якими можна скори- статися під час підготовки домашнього завдання основні означення чи пояснення термінів для шкільних уроків. Познач незрозумілі завдання символом «». Обміняйся картою знань через електронну пошту чи локальну мережу з однокласником. Переконайся що всі записи у тво- єму щоденнику відповідають дійсності. Додай до карти однокласника пояснення хоча б одного терміна який ти знайшов або пам’ятаєш. Пе- решли назад лист-відповідь. Збережи карту знань з іменем Домашнє завдання.mm.

slide 36:

68 69 1. Що являють собою карти знань Вислови свою думку чому вони мають таку назву. 2. Як пов’язані карти знань та інформаційні моделі 3. Які синоніми використовують для поняття «карта знань» 4. Де при навчанні можна використати карти знань 5. Чи можна автоматизувати процес створення карт знань 6. Як створити карту знань у будь-якому спеціальному редакторі 1. Створи карту знань для підготовки до туристичного походу. Надішли її своєму однокласнику на електронну скриньку. Попроси в тексті листа по- значити вузли карти символами «підтримую» «не підтримую». Наприклад. Порівняй власні плани на похід із планом твого однокласника. Передбач результати голосування. 2. Створіть карту знань для географічних об’єктів що розміщуються у вашій місцевості. Розподіліть ролі в парі: один шукає водойми ін- ший — вершини западини й інші об’єкти рельєфу. Надішліть створе- ну карту одне одному електронною поштою та доповніть знайденими матеріалами. Вправа 4. Сервіси для створення карт знань. Використовуючи шаблон презентації Створення карт знань що збе- режена в папці Моделювання створи карту знань про сервіси Інтерне- ту якими можна скористатися для створення карт знань. Cплануй які відомості про сервіс ти розміщуватимеш на карті. Надішли створену карту електронною поштою однокласнику що сидить ліворуч від тебе. Розглянь схему та визнач як ти можеш застосовувати карти розуму. Я розумію що таке карта знань. Я можу навести приклади застосування карт знань. Я можу пояснити для чого використовуються карти знань. Я можу описати призначення редактора карт знань. Я вмію створювати інформаційні моделі у вигляді карт знань. Я вмію створювати карти знань за допомогою відповідних програм. Карта знань.

slide 113:

222 223 РОЗДІЛ 1. Електронне листування 1. Поштова служба Інтернету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Що таке електронна пошта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як створюється адреса електронної пошти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як зареєструвати електронну скриньку на поштовому сервері. . . . . . . . . 2. Надсилання та отримання електронних листів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як працювати з електронною скринькою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як створити та надіслати електронного листа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Які дії можна виконувати з отриманими листами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Етикет електронного листування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як користуватися адресною книгою та створювати списки розсилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Що передбачає етикет електронного листування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Яких правил слід дотримуватися для безпечного електронного листування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як можна впорядковувати листи в електронній скриньці . . . . . . . . . . . . . . 4. Практична робота №1. Електронне листування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Розв’язуємо задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . РОЗДІЛ 2. Моделювання 6. Поняття моделі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Що таке предметна галузь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чому люди користуються моделями та створюють їх . . . . . . . . . . . . . . . . . Яку модель називають інформаційною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як можна класифікувати моделі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Етапи створення інформаційної моделі З яких етапів складається процес створення інформаційної моделі . . . . Для чого використовується комп’ютерне моделювання . . . . . . . . . . . . . . Як створювати інформаційні моделі в різних програмних середовищах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Практична робота 2. Створення інформаційних моделей у різних програмних середовищах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Карти знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Що таке карти знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Для чого можна використовувати карти знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Яких правил слід дотримуватися під час створення карт знань . . . . . . . . Як створювати карти знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Практична робота 3. Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Розв’язуємо задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . РОЗДІЛ 3. Алгоритми з повторенням та розгалуженням 12. Висловлювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як створюють алгоритми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Що називають висловлюванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Якими бувають висловлювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Що таке умовне висловлювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Алгоритми із повтореннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Для чого в алгоритмах використовують структуру повторення . . . . . . . . . Як можна розрізняти повторення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як створити циклічний алгоритм визначення кількості повторень у середовищі Скретч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як реалізувати цикл із невідомою кількістю повторень у середовищі Скретч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з повторенням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Алгоритми з розгалуженням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Коли використовують алгоритми з розгалуженням . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як описуються умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі Скретч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як у середовищі Скретч описати алгоритми з повним і неповним розга- луженням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Складаємо алгоритми з розгалуженням у середовищі Скретч . . . . . Коли при складанні алгоритмів у середовищі Скретч використовують числові величини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як у середовищі Скретч задати випадкову величину . . . . . . . . . . . . . . . . . Як у середовищі Скретч пов’язати дії різних об’єктів . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів із розгалуженням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Складні алгоритми та їх реалізація в середовищі Скретч . . . . . . . . . . Як створювати проекти що реалізовують складні алгоритми . . . . . . . . . . Як описати алгоритми із вкладеними розгалуженнями . . . . . . . . . . . . . . . Як описати алгоритми із вкладеними циклами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Розв’язуємо задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч . . . . . . . . . . . РОЗДІЛ 4. Табличний процесор 21. Електронні таблиці та їх об’єкти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Які програми використовують для опрацювання електронних таблиць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З якими основними об’єктами можна працювати в середовищі табличного процесора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як переміщуватись по електронній таблиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як змінити вміст клітинки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

slide 114:

224 22. Редагування даних в електронних таблицях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як створити комп’ютерну модель таблиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як виділяти діапазон клітинок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як застосовувати засіб автозаповнення для введення даних . . . . . . . . . . Як копіювати і переміщувати клітинки та діапазони клітинок . . . . . . . . . . . 23. Формати даних та форматування таблиць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як встановити формати подання даних у клітинках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як змінити форматування таблиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як відобразити вміст клітинки повністю на екрані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Практична робота 7. Уведення редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора . . . . . . 25. Діаграми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як наочно подати числові дані за допомогою діаграм . . . . . . . . . . . . . . . . З яких об’єктів складається діаграма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як створити діаграму в середовищі табличного процесора . . . . . . . . . . . Як налаштувати властивості об’єктів діаграми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Практична робота 8. Створення діаграм. Аналіз даних поданих на діаграмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Обчислення в електронних таблицях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як виконувати обчислення з числовими даними електронної таблиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Як здійснювати обчислення за допомогою вбудованих функцій . . . . . . . . Що відбувається при копіюванні формул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Які помилки можуть виникати при використанні формул . . . . . . . . . . . . . . 28. Практична робота 9. Виконання обчислень за даними . . . . . . . . . . . . . електронної таблиці. Використання вбудованих функцій . . . . . . . . . . 29. Розв’язуємо задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Працюємо в проекті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

authorStream Live Help