презентація

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Презентація досвіду роботи вчителя математики Дружківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12 Дружківської міської ради Мусієнко Ірини Янківни Стаж роботи - 12 років Категорія - II

Slide2:

« Навчання не є і ніколи не буде закінченою книгою » Тема педагогічного досвіду : Педагогічне кредо: « Технологія проблемного навчання як засіб підвищення мотивації на уроках математики»

Slide3:

Що важливіше – нагодувати дитину з ложки чи навчити її їсти? (Л.С.Виготський) Актуальність досвіду Проблемне навчання реалізує три основні цілі: Допомагає сформувати в учнів необхідну систему знань, умінь і навичок Дає можливість досягти високого рівня розвитку школярів, розвитку здатності до самонавчання, самоосвіти Формує особливий стиль розумової діяльності, дослідницьку активність і самостійність учнів Проблемне навчання

Slide4:

Виховання навичок творчого засвоєння знань (застосування окремих логічних прийомів і способів творчої діяльності) Виховання навичок творчого застосування знань у новій ситуації і вміння вирішувати навчальні проблеми Формування і накопичення досвіду творчої діяльності (оволодіння методами наукового дослідження, вирішення практичних проблем) Мета досвіду

Slide5:

мотивація розвитком високого рівня мотивації до навчальної діяльності Активізація пізнавальних інтересів учнів при вирішенні проблеми створення проблемних ситуацій на уроці (ситуація розриву) активізація проблемність оволодіння новими знаннями, новими способами дій, вміннями та навичками навченість Людина, по справжньому мисляча, черпає зі своїх помилок не менше пізнання, ніж зі своїх успіхів (Д. Дьюї) Етапи пізнавальної діяльності в межах технології проблемного навчання

Slide6:

1 Організація проблемної ситуації 2 Постановка навчальної проблеми 3 Пошук шляхів вирішення проблеми 4 Перевірка, тлумачення і систематизація отриманої інформації ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛАНЦЮГ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

Slide7:

Створення проблемної ситуації - Що поєднує всі ці предмети? - Як можна визначити місце розташування предмета? Тема уроку: «Координатна площина» 6 клас

Slide8:

Тема уроку: «Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками» П роблемне завдання - За допомогою малюнка розв´яжіть приклад: 5 клас   - Сформулюйте правило додавання дробів з однаковими знаменниками - Запишіть правило за допомогою формули:  

Slide9:

Робота в групах Робота в парах Форми та методи роботи Індивідуальна робота

Slide10:

Інтерактивна вправа «Відгадай задумане слово» Мозковий штурм Форми та методи роботи

Slide11:

Здоров'язберігаючі технології Динамічні паузи та фізкультхвилинки

Slide12:

Урок-вікторина Урок-подорож Урок- квест Урок-змагання

Slide13:

Шкільна радіогазета «Математика – це цікаво» Результати роботи Участь у предметних тижнях

Slide14:

Міжнародна дистанційна олімпіада проекту «Інфоурок» Досягнення моїх учнів Олімпіада з математики 2014-2015 н.р . ІІ місце Синельникова Анастасія 6 А клас Участь у конкурсі «Кенгуру» Участь у конкурсі онлайн середовища Міксіке

Slide15:

Висновок

authorStream Live Help