На гости на приказките

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

НА ГОСТИ НА ПРИКАЗКИТЕ

Slide2:

ПОЗНАЙ ПРИКАЗКАТА Български приказки Чужди приказки

Slide3:

«Като излязла от огъня , озърнала се, смъкнала от гърба си въглените и полека се промъкнала през открехнатата врата. Плюла си на петите и ударила на бяг … --Мене ми е баба заръчала нивката да обиколя , където съм се родила, че да стана мека и сладка…»

Slide4:

« Събрали се те другарски , разположили се царски в ръкавичката на друма и отворили си дума… Скоро дядо от Златица се завърна да потърси свойта топла ръкавица .»

Slide5:

« Хванали се мишлето за Писанка , Писанка за Шаро , Шаро за внучката , внучката за баба, баба за дядо , дядо за ряпата - дърпали, теглили - извадили ряпата! »

Slide6:

«Кума Лиса не знаела , че кучето я варди отвън , и взела да пита краката си: — Я кажете, краченца , как викахте , когато ви гонеше кучето ? — Беж, Лиске , да бягаме , беж, Лиске , да бягаме ! — Мили какини краченца , кака ще им купи чехлички ! Ами вие , очички , как викахте ? — И ние тъй викахме : „Беж, Лиске , да бягаме , беж, Лиске , да бягаме !“ — Мили какини очички , кака ще им купи очилца . Ами вие , ушички , как викахте ? — И ние тъй викахме : „Беж, Лиске , да бягаме !“ — Мили какини ушички , кака ще им купи обички ! А ти , опашчице , как викаше ? — Дръж , куче, Лиса за опашката , дръж , куче, Лиса за опашката . — Тъй ли! Чакай да те дам на кучето ! — и Кума Лиса си подала опашката навън .»

Slide7:

«- Я мълчете , не ревете,      като стана, кого хвана –      разберете, - на парчета      ще го сторя , вам говоря!»

Slide8:

« Хукнала Меца веднага , хукнала Меца да бяга , в тъмното потна се връща , спира пред своята къща .   Гледа — извряла чорбата , гладни заспали децата … Пустата Меца-мецана , стана за смях из Балкана !»

Slide9:

« Тръгнало момчето да гони вятъра . Тичало , тичало — срещнало гологлав момък . — Защо тичаш , момче ? — попитал момъкът . — Вятъра гоня. Трудеца ми ограби . Разпиля ми брашното . Гоня го, да ми го върне . — Вятър гони ли се бе , момче ? Остави се от тая работа! И на мене вятърът свали калпака и го отнесе в реката . Но аз не съм луд да го гоня! — Аз пък ще го гоня и ще го стигна !»

Slide10:

« Лисицата се търколила на земята . Търкаляла се, търкаляла се, после посочила главата си и рекла на вълка : — Я виж , кумчо вълчо , какъв бой ме биха сватбарите , че чак мозъка ми изтече ! — Е, ами щом е така , кума лисо , да взема да те понося малко ? — Ох, куме, ако направиш това , няма да ти забравя добрината . Поноси ме , спаси ме , че ако ме стигнат сватбарите , ще ме доутрепят .»

Slide11:

«И сипал Щъркелчо млечице в едно тясно гърненце . Обикаляла Лиска отсам , обикаляла оттатък , опитва тъй , опитва инак — муцунката не влиза . А Щъркелчо се подсмива : — Гостена бъди , Лисанке ! — Да ти се връща , Щъркелчо ! — отговаря Лисана и гладна си отива .»

Slide12:

«Вечеряли, поприказвали кой какво ще работи на другия ден , па легнали и скоро заспали. Легнала и невястата . Но гладни очи заспиват ли? Едвам дочакала да се съмне . Станала тихичко , измила си очите , издоила кравите , изкарала телците . Станали и другите . Като видели що е направила невястата , спогледали се и се усмихнали .»

Slide13:

«Като се видяла заключена в капана, Кума Лиса започнала да вика: - Ох, горката аз! Ох, Ежко , бързо ми кажи една лъжа , че загивам ! - Как, Кума Лисо ? Че ти имаш лъжи с товари и сега от мен да искаш ? Аз само трички си знам и ги пазя за черни дни.»

Slide14:

«Един селянин намислил да ожени сина си за добро и работно момиче . Натоварил кола със сливи . Тръгнал по селата да ги продава .»

Slide15:

« Близо до къщичката течала река. Щом се наобядвали със сладката гозба , бабичката рекла на момичето да идат да поседнат край брега на реката . Подир малко слънцето напекло бабичката , тя се прозинала и рекла : - Аз може и да заспя , а ти видиш ли водата да тече червена , не ме събуждай . Видиш ли я да тече синя, пак не ме събуждай . Ала щом потече жълта , веднага ме събуди !»

Slide16:

« Сви се малкото птиче-лястовиче в дъното на гърнето и затрепери от студ и мъка . Всички си отидоха . Отлетяха на юг неговите две сестричета . Изгуби се майчицата му в топлите страни . Кой ще го стопли в тая дъждовна нощ ?»

Slide17:

БРАВО!

Slide18:

« Вълкът сложил лапата си на прозореца и козлетата като видели, че е бяла , повярвали и отворили вратата . Ала кой влязъл при тях ? Вълкът . Изплашили се козлетата и бързо се изпокрили : едното под масата , второто в леглото , третото в печката , четвъртото в кухнята , петото в сандъка , шестото под мивката , седмото в кутията на огромния стенен часовник .»

Slide19:

«- Аз ще си направя къщичка от слама ! - Моята пък ще бъде цялата от дърво ! А аз ще построя къщичката от тухли! Както казали, така и сторили .»

Slide20:

« Веднъж силен дъжд застигнал мравката . Къде ли да се скрие ? Мравката видяла на поляната малка гъбка , изтичала и се скрила под нейната шапка. Седнала под гъбата и зачакала да спре дъждът . А дъждът валял все по-силно и по-силно ...»

Slide21:

« Царицата имала едно вълшебно огледало и когато се изправяла пред него да се огледа , питала: — Огледало , огледало , повтори, че на света никъде не си видяло друга с мойта красота! И огледалото отговаряло : — Ти , царице, на света първа си по красота. И тя била доволна , защото знаела , че огледалото говори истината .»

Slide22:

« Бабата лежала в леглото , но била нахлупила шапчицата ниско над лицето си и имала много чудноват вид. — Ой, бабо , колко са ти големи ушите ! — За да те чувам по-лесно . — Ой, бабо , колко са ти големи очите ! — За да те виждам по-лесно . — Ой, бабо , колко са ти големи ръцете ! — За да те сграбча по-лесно . — Ой, бабо , колко е голяма устата ти ! — За да те изям по-лесно .»

Slide23:

«След като единайсетте орисници изрекли пожеланията си, неочаквано влязла тринайсетата . Тя искала да си отмъсти затова , че не я поканили , не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо : — Навърши ли петнайсет години , нека царската дъщеря да се убоде на вретено и да умре ! И без дума повече да каже , врътнала се и напуснала залата ...»

Slide24:

«И работата започнала : мушнали единия край на сламката в черупката , завързали листенцето с връвчицата и построили корабче ! Пуснали го във водата. Седнали в него и заплавали. Жабчето подало глава от водата – искало още да се посмее , но корабчето било отплувало далече...Къде ще го гони!»  

Slide25:

«Като получил това , което искал, котаракът се обул чевръсто , преметнал торбата през рамо , хванал вървите й с двете си предни лапи и отишъл в онази част на гората , където имало най-много зайци . Заложил торбата с трици и трева , прострял се на земята като умрял и зачакал някой млад заек, който не познавал още хитрините на този свят, да дойде и да се пъхне , в нея .»

Slide26:

« Мечето седна под дървото , сложи глава между двете си лапи и започна да мисли : „ Преди всичко — каза си то — това бръмчене значи нещо . Не може да има бръмчене само току-тъй — бръм … бръм … — без да значи нещо . Щом има бръмчене — значи някой бръмчи . А единствената причина да издаваш такъв звук, доколкото знам , е защото си пчела.“» «После мисли още дълго и си каза : „А единствената причина да си пчела — доколкото знам — е да правиш мед!“ То се изправи развълнувано . — А единствената причина да се прави мед е, за да мога аз да го ям!»

Slide27:

« Преди да се разделят, вълшебницата много строго й поръчала непремено да си тръгне от бала преди звънът на часовниците да отбележи полунощ : - Ако се забавиш само една минутка, каретата ти пак ще стане на тиква , конете на мишки, а пажовете и кочияшът ти ще се превърнат в гущери и плъхове . А хубавата ти рокля пред очите на всички отново ще стане захабена и цялата в кръпки , каквато си е наистина .»

Slide28:

« - Ох, нещо ми влезе в окото и ме бодна в сърцето ! – извика Кай. Момичето се хвърли на шията му и той замига , ала в очите му не можеше да се види нищо . - Струва ми се, че излезе - рече момчето . Но то се излъга . В окото му бе попаднало едно от мъничките късчета на дяволското огледало , в което , както си спомняте , всичко добро и хубаво изглеждаше нищожно и безобразно, а лошото и грозното се отразяваше още по-ярко . Също такова късче бе попаднало и в сърцето на бедния Кай и то се превърна скоро в парче лед. Болката мина, но късчето остана .»

Slide29:

«— НЯКОЙ Е СЯДАЛ НА МОЯ СТОЛ! — казала Много голямата мечка със силния си груб, пресипнал глас… — НЯКОЙ Е СЯДАЛ НА МОЯ СТОЛ! — казала Средно голямата мечка със средно силен глас. — НЯКОЙ Е СЯДАЛ НА МОЯ СТОЛ И ГО Е ИЗДЪНИЛ! — казала Много малката мечка с много слабичък глас.»

Slide30:

« Щом влезе вкъщи , Джепето грабна веднага инструментите си и се залови да измайстори своето дървено човече … Като избра името на куклата , започна да работи здравата и бързо й направи косите, след това челото , след това очите … Тогава след очите направи носа, но едва привършен , носът започна да расте , и расте , расте , расте , за няколко минути стана грамаден , сякаш нямаше край.

Slide31:

«„Аз ще отлетя при тях , при тия прекрасни птици . Те ще ме убият за туй, че съм толкова грозно, а пък се осмелявам да се приближа до тях . Но нека тъй да бъде ! По-добре да бъда убит от тях , отколкото да понасям щипането на патиците , боя на кокошките и да търпя всякакви лишения през зимата .“»

Slide32:

БРАВО!

authorStream Live Help