звіт вчителя-логопеда 2018

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу:

ЗВІТ вчителя –логопеда дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №31 “Незабудка” Ящун Катерина Михайлівна за 2017 – 2018 навчальний рік

Дякую за увагу:

Логопед – це хто і чим він займається? Логопед – це корекційний педагог, що займається усуненням мовних порушень у дітей та дорослих. Він не тільки “ставить” звуки. Його робота (вчитель-логопед) сприяє розвитку у дітей уваги, зорового і слухового сприйняття. Фахівець готує до повноцінного трудового та громадського життя дітей з різними відхиленнями і порушеннями мовлення. Логопед в закладі дошкільної освіти – це педагог, завдання якого полягає в усуненні тих чи інших дефектів мовлення дітей. Основною метою діяльності логопеда є організація правильної мовленнєвої діяльності дітей з порушеннями.

Дякую за увагу:

На протязі навчального року корекційно-розвиткова робота була направлена на реалізацію наступних завдань: - Діагностична діяльність. - Складнання індивідууальних корекційно-компенсаторних планів роботи з кожною дитиною. - Визначення доцільних форм взаємодії з дитиною, видів корекційно-розвивальної роботи. - Корекційна робота з виправлення порушень усного мовлення. - Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці. - Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини. - Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта. - Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.

Дякую за увагу:

Зміст корекційно-розвивиткової роботи: вироблення і вправляння рухів артикуляційних органів; підготовка артикуляційного укладу до постановки звуків; визначення послідовністі постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень; робота над розвитком правильного мовного дихання дітей; постановка звуку (різними прийомами та методами); закріплення поставленого звуку у складах; автоматизація поставлених звуків у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'язному мовленні; проводення диференціації звуків; відпрацювання граматичних форм.

Дякую за увагу:

Вчителем-логопедом було обстежено дітей (в лютому місяці 2018 року), що набули трирічного віку : Всього обстежено 148 дітей З них 59 дітей які мають порушення мовленнєвого розвитку 11 дітям рекомендовано проходження міської психолого-медико-педагогічної консультації

Дякую за увагу:

Склад логопедичного класу Монтессорі (5-6-й рік житття ) 14 дітей із загальним недорозвитком мовлення З них 2 дітей із затримкою психічного розвитку До школи в наступному навчальному році вступає 9 із 14 дошкільнят, 5-продовжать навчання в логопедичному класі Монтессорі

Дякую за увагу:

Методи і прийоми корекційно-розвиткової роботи вчителя-логопеда

Дякую за увагу:

Розвиток загальної моторики ( фізкультхвилинки , логоритміка , самомасаж, масажне коло)

Дякую за увагу:

Розвиток дрібної моторики рук

Дякую за увагу:

Використання су-джок терапії

Дякую за увагу:

Масаж обличчя при заїкуванні

Дякую за увагу:

Розвиток мовленн євого дихання

Дякую за увагу:

Звукова культура мовлення -постановка звуків (артикуляційні вправи, розвиток мовленнявого диханння , постановка звуку, звуконаслідуванння , автоматизація звуку в складах, словах, реченнях, звязному мовленні)

Дякую за увагу:

Словникова робота – використання карток Домана , дидактичні ігри з лексичних тем, проведення мовленнєво-рухливих ігор

Дякую за увагу:

Зв ‘ язне мовлення – прослуховування та переказ казок, складання розповіді за сюжетними картинками, розучування віршів за допомогою мнемотаблиць

Дякую за увагу:

Граматична правильність мовлення – фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття

Дякую за увагу:

Казкотерапія

Дякую за увагу:

Ізотерапія

Дякую за увагу:

Дякую за увагу

authorStream Live Help