Досвід роботи

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Словя ” янської міської ради Донецької області Формування позитивної мотивації учіння молодших школярів Презентац ія досвіду роботи вчителя початкових класів Осадчої Валентини Олександрвани 2016

Презентация PowerPoint:

Об’єкт: позитивні мотиви в навчанні молодших школярів . Мета : теоретично охарактеризувати процес формування позитивних мотивів навчання , розробити шляхи удосконалення цього процесу . проаналізувати роль мотивації учнів у початковому навчанні ; визначити прийоми формування формування позитивних мотивів навчання . визначення передового педагогічного досвіду , спостереження , тестування , формуючий та констатуючий експеримент . Завдання : Методи Теоретичне значення: аналіз досвіду формування мотивів в навчальному процесі початкової школи . Практичне значення: система прийомів та способів їх реалізації

Презентация PowerPoint:

Методологічна основа досвіду Учитель повинен не тільки привести учня до джерела знань, а й організувати роботу так , щоб учень захотів сам узяти ці знання Ш.О. Амонашвілі В.О. Сухомлинський Усі наші задуми, усі пошуки й побудови перетворюються на порох, якщо учень не бажає вчитися С. А. Русова Пізнавальна активність учнів розвивається за допомогою творчих завдань

Презентация PowerPoint:

Укулеле позитивної мотивації учіння Допитливість Самовдосконалення Бажання досягти мети Розвиток творчості

Презентация PowerPoint:

Методи та прийоми : цікаві аналогії ;  створення ситуації новизни , інформування про сучасні наукові дослідження .   Допитливість

Презентация PowerPoint:

Методи та прийоми: р обота за планом, вміння виконувати роботу в певний проміжок часу, р обота в команді Бажання досягти мети

Презентация PowerPoint:

Методи та прийоми : прийом навмисних помилок ;   прийом спільного з учителем пошуку розв’язання проблеми ;   прийом « лабіринт ». Самовдосконалення

Презентация PowerPoint:

Розвиток творчості Методи та прийоми: використання цікавих аналогій , створення ситуацій емоційного переживання , метод відкриття , створення ситуації вибору , самостійна дослідницька робота. творчо-розвивальні технології :

Презентация PowerPoint:

Очікуваний результат О рієнтованість на власний результат навчання . Адекватна оцінка учнями власних можливостей . Підвищення і нтересу до змісту навчальної діяльності , потреба оволодіти знаннями . Підвищення пізнавального інтересу учнів.

Презентация PowerPoint:

Амонашвілі Ш.А. Роздуми з гуманної педагогіки . - М., 2001. - С. 41 Державний стандарт початкової загальної освіти ( зі змінами , затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року « Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання »)//Початкова школа.-2006.-№ 2 Державний стандарт початкової загальної освіти ( затверджений постановою Кабінетів Міністрів України від 20.04.2011р.№462).- osvita.ua/legislation/ ser_osv /17911 / Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям . Вибр . твори: У 5-ти т. — К ., 1976 . — Т. 3. — С. 9—283 . http ://shag.com.ua/metodichni-rekomendaciyi-shodo-formuvannya-pozitivnih-motiviv.html Список використаної літератури :

authorStream Live Help