Патопис на Хенри Тозер, од 1865 година

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Патопис на Хенри Тозер, од 1865 година:

Патопис на Хенри Тозер, од 1865 година Подготвено од : Александра Спасевска Милка Јосифовска Фросина Марковска

Лондон, Англија во 1865:

Лондон, Англија во 1865

Париз, Франција во 1865:

Париз, Франција во 1865

Мадрид, Шпанија во 1860:

Мадрид, Шпанија во 1860

Скопје, Македонија во 19 век!!!!:

Скопје, Македонија во 19 век!!!!

Солун:

Солун

Џенова:

Џенова

Једи Куле или Седум Кучи во Солун – затвор во османлиско доба:

Једи Куле или Седум Кучи во Солун – затвор во османлиско доба

Виа Игнација:

Виа Игнација

Една од триумфалните капии во Солун:

Една од триумфалните капии во Солун

Битола:

Битола

ОХРИД:

ОХРИД

СТРУГА:

СТРУГА

Тетово:

Тетово

Вардар:

Вардар

СКОПЈЕ:

СКОПЈЕ

Велес:

Велес

СТОБИ:

СТОБИ

НЕГОТИНО:

НЕГОТИНО

Благодариме на вниманието :

Благодариме на вниманието 

authorStream Live Help