παρουσίαση συναισθήματα-διάγνωση

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ειδική αγωγή

Comments

Presentation Transcript

Προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθήματος και μάθησης-σημασία διάγνωσης:

Προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθήματος και μάθησης-σημασία διάγνωσης Τα προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθήματος και μάθησης που εμφανίζονται, έχουν σαν αποτέλεσμα την δυσκολία προσαρμογής των παιδιών στη σχολική πραγματικότητα καθώς και στην πρόσκτηση και αξιοποίηση των γνώσεων που τους παρέχονται. Οι συνέπειες αυτών των δυσκολιών αντανακλώνται στην προσωπικότητα του παιδιού και στην απρόσκοπτη λειτουργία της τάξης, στο οικογενειακό του περιβάλλον. Γι΄αυτό απαιτείται έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση .

Συναισθήματα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες:

Συναισθήματα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες χαμηλή αυτοεκτίμηση αυτοαντίληψη απογοήτευση μειωμένες προσδοκίες ενοχές θλίψη και θυμός

PowerPoint Presentation:

Η Ελένη μαθήτρια της Δ΄ δημοτικού , ενδεικτικά λέει : « Έχω καταφέρει να πάρω Α στην ορθογραφία . Έκανα ένα τηλεσκόπιο με χαρτόνι . Είμαι γραμματέας στην τάξη και φέρνω τα βιβλία για τη βιβλιοθήκη . Εγώ θέλω να μην μου λένε αυτά τα πράγματα που με στεναχωρούν , πως δεν είμαι καλή μαθήτρια , καλό παιδί και πως δεν θα τα καταφέρω να βρω μια καλή δουλειά . Δεν θέλω να μου φωνάζουν και να μην φοβάμαι το σαββατοκύριακο και να μην μου αρέσει γιατί θα σκέφτομαι πως θα είμαι με τον μπαμπά και θα μου φωνάζει και θα μου κάνει παρατηρήσεις ».

Συναισθήματα γονέων που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες:

Συναισθήματα γονέων που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Άρνηση να αποδεχθούν το πρόβλημα του παιδιού τους Ενοχή για τα δικά τους λάθη και παραλείψεις Απογοήτευση, επειδή βλέπουν το «όνειρ o » τους, να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους Θυμό Άγχος, αγωνία για τις επιπτώσεις στο μέλλον Απόγνωση

PowerPoint Presentation:

Ενδεικτικά αναφέρει μητέρα που είχε προσέλθει στο Κέντρο: «Έχω ένα αγκαθάκι στην καρδιά, όχι για μένα, απλά αν θα του προκαλέσει δυσκολίες μεγαλώνοντας στη δουλειά, σε παρέες ή ακόμα και στο σχολείο, η αντιμετώπιση από τους συμμαθητές του» .

Έγκαιρη Διάγνωση:

Έγκαιρη Διάγνωση Η διάγνωση, η οποία γίνεται με τη συλλογή και συνεκτίμηση όλων των παραγόντων και των στοιχείων που συνθέτουν τις δυσκολίες: θα συμβάλλει στη διασαφήνιση και στον ορισμό του προβλήματος. Θα βοηθήσει τους γονείς να σκεφτούν το πρόβλημα, να το αναλύσουν στα επιμέρους συστατικά του στοιχεία, να το αποσαφηνίσουν, να οριστεί και να το δουν απαλλαγμένοι από κάθε έμμονη ιδέα ή αρνητικά συναισθήματα που έχουν συνδεθεί με τη δυσκολία.

Διάγνωση:

Διάγνωση Θα δώσει κατευθύνσεις και οδηγίες για έναν καλύτερο προγραμματισμό της αντιμετώπισης του. Θα στρέψει τους γονείς σε μία νέα αντίληψη σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, γεγονός που θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο και στη στάση που αντιμετωπίζουν τα πράγματα και ως εκ τούτου και στα συναισθήματά τους.

Τρόπος Ανακοίνωσης:

Τρόπος Ανακοίνωσης Στάση ειδικού : Ζεστή συμπαθητική στάση και όχι ψυχρή αποστασιοποίηση και υπεροψία. Προσεκτική παρακολούθηση (έχει οπτική επαφή, λαμβάνει υπόψη τα εξωλεκτικά μηνύματα, έχει επίγνωση φωνητικού ύφους). Ενσυναίσθηση. Εντοπισμός πιθανόν δυσλειτουργειών στην οικογένεια.

authorStream Live Help