Κεφάλαιο 32

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας.

Comments

Presentation Transcript

Κεφάλαιο 32 Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας.:

Κεφάλαιο 32 Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας.

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.):

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ. )

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.):

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ. )

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.):

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ. ) http://el.wikipedia.org/

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.):

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ. ) dim-potam.kav.sch.gr

Η διοίκηση του κράτους:

Η διοίκηση του κράτους

Η εκστρατεία στην Ινδία:

Η εκστρατεία στην Ινδία

Η εκστρατεία στην Ινδία:

Η εκστρατεία στην Ινδία

Η εκστρατεία στην Ινδία:

Η εκστρατεία στην Ινδία http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos

Το τέλος της μεγάλης εκστρατείας (324 π.Χ.):

Το τέλος της μεγάλης εκστρατείας (324 π.Χ. )

Το τέλος της μεγάλης εκστρατείας (324 π.Χ.):

Το τέλος της μεγάλης εκστρατείας (324 π.Χ. )

Το τέλος της μεγάλης εκστρατείας (324 π.Χ.):

Το τέλος της μεγάλης εκστρατείας (324 π.Χ. )

Το τέλος της μεγάλης εκστρατείας (324 π.Χ.):

Το τέλος της μεγάλης εκστρατείας (324 π.Χ. )

Ερωτήσεις κεφαλαίου:

Ερωτήσεις κεφαλαίου Τι γνωρίζετε για τη μάχη στα Γαυγάμηλα; Τι έκανε ο Αλέξανδρος για να μπορέσει να διοικήσει το τεράστιο κράτος; Γιατί αποφάσισε να τερματίσει την εκστρατεία του; Ποιες ήταν οι δυσκολίες στην επιστροφή;

authorStream Live Help