ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ΒΜΤΑ)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

CQB entry techniques

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Ανθλγος Δημητρόπουλος Γιώργος – Αλχιας Τρασάνης Ευάγγελος CQB Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης Οπλισμός – Εξοπλισμός – Τακτικές στο Σύγχρονο Πεδίο Μάχης ISBN: 978-960-93-7999-1 Εισαγωγή: Ταξίαρχος Νικόλαος Φλάρης Διευθυντής Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΦΕΥΓΩ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ( ΦΟΝΙΚΗ ΧΟΑΝΗ ) ΕΜΠΛΕΚΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΛΗΣ

Slide3:

1 2 3 4 ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΒΛΕΠΩ & ΑΚΟΥΩ

Slide4:

ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΠΟΤΕ ΔΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ !! ………

Slide5:

1 2 3 4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Slide6:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Slide7:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Slide8:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Slide9:

ΦΟΝΙΚΗ ΧΟΑΝΗ

Slide10:

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΙΛΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ:

ΚΟΙΤΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ :

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ . ΕΞΩΝΤΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ. ΕΛΕΓΞΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΨΑΞΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ. ΨΑΞΕ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ. ΨΑΞΕ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ. ΕΚΚΕΝΩΣΕ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΓΗΣ

ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΑΣ:

ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ ΦΕΥΓΩ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΜΠΛΕΚΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΙΛΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ ΕΠΙΤΗΡΩ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΟΛΗΣ 1m

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ ΕΠΙΤΗΡΩ ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ ΕΠΙΤΗΡΩ ΤΟΜΕΑ ΒΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ δευτερεύων τομέας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ δευτερεύων τομέας ΕΠΙΤΗΡΩ ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΛΗΣ

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΛΗΣ:

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΛΗΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 1 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 2 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 3 ΑΝΤΡΑΣ δευτερεύων τομέας 1m

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΩΝΙΑΚΗ Νο 4 ΑΝΤΡΑΣ δευτερεύων τομέας 1m

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΛΗΣ:

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΛΗΣ

Slide45:

Ανθλγος Δημητρόπουλος Γιώργος – Αλχιας Τρασάνης Ευάγγελος CQB Για να αποκτήσετε το δικό σας αντίγραφο, καλέστε τώρα στο 6984459691 & 6944682948 ή μπείτε στο www.cqbtacticsgr.wordpress.com

authorStream Live Help